Nyheder for Apotekerne


Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Til apotekets arbejdsmiljøgruppe

Nyhedsbrev nr. 1/2020 er udsendt til apotekets arbejdsmiljøgruppe.

 

Idet mange apoteker vælger arbejdsmiljørepræsentant her i løbet af foråret, har vi sendt en opdatering på reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentant - oftest forkortet AMR. Hvis der på jeres apotek skal vælge arbejdsmiljørepræsentant, gør vi opmærksom på, at CRECEA afholder et lovpligtigt arbejdsmiljøkursus for apoteker den 25-26-27 maj 2020. 

 

Som supplerende efteruddannelse for medlemmer af apotekets arbejdsmiljøgruppe vil der traditionen tro være mulighed for at deltage på apoteker-temadage i efteråret 2020. CRECEA udsender invitation i maj 2020.

 

Der kan pt være driftsforstyrrelser på apoteker.crecea.dk da vi arbejder med en opdatering af hjemmesiden. Kontakt os endelig, hvis du lige står og mangler en oplysning eller ?

 

Har apoteket spørgsmål til det fremsendte nyhedsbrev - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600 - Eller mail crecea@crecea.dk

 

Med venlig hilsen

CRECEAs Apotekergruppe


Valg af arbejdsmiljørepræsentant.pdf

OBS - Arbejdsmiljøuddannelsen 2020

CRECEA tilbyder også i 2020 arbejdsmiljøuddannelsen særligt målrettet apotekerne. Her tager undervisningen udgangspunkt i de arbejdsmiljøudfordringer, man typisk oplever på et apotek.

  

Arbejdsmiljøuddannelsen finder sted:

25. maj - 27. maj 2020 - På DSB Kursuscenter Knudshoved, Fyrvej 1 - 5800 Nyborg

Start 1. dag kl. 10:00 og slut 3. dag kl. 13:00

 

Pris: 3 dages internat - inkl. undervisningsmaterialer kr. 7780,- excl. moms

Kurset er med overnatning og fuld forplejning.

 

Tilmelding på tlf. 70108600 - på mail til rbr@crecea.dk eller ved at bruge nedenstående link.

 

Se hele CRECEAs kursusprogram på www.crecea.dk  


Tilmelding til Arbejdsmiljøuddannelse

APV i ledergruppen

APV (ArbejdsPladsVurdering) er for alle på apoteket, og den dækker det fysiske, ergonomiske, kemiske og psykosociale arbejdsmiljø. Men en traditionel APV rammer sjældent plet på det særlige psykosociale arbejdsmiljø, der knytter sig til ledelsesfunktionerne på apoteket.


Med ”APV i ledergruppen” kan apotekets ledelse/ledergruppe undersøge, hvordan ledelsen trives og samarbejder for i fællesskab at kunne løse apotekets kerneopgave og sikre den gode trivsel på apoteket.

 

Som ved en traditionel APV består ”APV i ledergruppen” af:
- Identifikation og kortlægning
- Prioritering og handleplan

 

Modellen beskriver meget konkret, hvordan et 2 timers ledermøde kan bruges til ”APV i ledergruppen”.

 

Har apoteket spørgsmål eller kommentarer til ”APV i ledergruppen”, så kontakt gerne CRECEA v. arbejds- og organisationspsykolog Tine Grynnerup på tbg@crecea.dk eller telefon 24 28 91 52

 

Læs mere om "APV i ledergruppen" i nedenstående link.


APV i ledergruppen

Brug CRECEA på apoteket

Efter aftale med arbejdsgruppen vedr. apotekernes arbejdsmiljø bestående af både repræsentanter for Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark – fremsender CRECEA hermed inspiration til apoteket til brug i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Når I bruger CRECEA som arbejdsmiljørådgiver, vil vi sammen tænke forebyggelse. Når vi forebygger, opnår vi et mere proaktivt arbejdsmiljø, end når vi skal løse problemer på bagkant. Lad os fokusere på den forebyggende indsats til et bedre arbejdsmiljø med god trivsel.

 

Samtidig fremsender vi ny vejledning fra Arbejdstilsynet om ”Krænkede handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”. Der har været en del i pressen aktuelt om netop denne vejledning. Vejledningen peger på en række konkrete initiativer til forebyggelse, som CRECEA anbefaler, at apotekets arbejdsmiljøgruppe drøfter lokalt.


Se vejledningen i dette linkBrug CRECEA på Apoteket

Sygefraværsprojekt

Kære Apoteker, AMiR og TR.

 

Sygefraværsprojektet sætter fokus på et sundt sikkert arbejdsmiljø. 

Projektet giver apotekerne mulighed for at arbejde med lige netop det, der er vigtigst for jeres Apotek.

 

I kan læse mere her.


Sygefraværsprojekt Apotek

Husk dine trofaste fødder

Der er meget stående og gående arbejde på et apotek. Der er ikke i samme grad som tidligere opgaver, der udføres siddende. Derfor skal du være ekstra opmærksom på dine fødder og fodtøj.

 

BAR (Branchearbejdsmiljøråd) Handel har lanceret en ny hjemmeside som led i en kampagne om at passe på vores fødder. I mange jobs er man afhængig af at stå og gå rigtig meget, og der er derfor behov for at være opmærksom på fundamentet: vores fødder.

 

På hjemmesiden www.bar-fod.dk finder du bl.a. 10 gode råd til at undgå smerter, træthed og skævhed i fødderne. Der er også en film om emnet samt plakat og pjece med de ti gode råd, som kan deles ud på arbejdspladsen.

 

 

Venlig hilsen

På vegne af Apotekergruppen hos CRECEA


Materiale omkring psykisk arbejdsmiljø fra BAR

Fra BAR Handel (BrancheArbejdsmiljøRådet) er der udkommet en række nye materialer vedr. psykisk arbejdsmiljø, som kan være inspirerende for Jeres lokale arbejdsmiljøarbejde. BAR Handel har på deres hjemmeside- www.detdumærker.dk - en række materiale til brug i arbejdet med det psykiske Arbejdsmiljø. De har blandt andet produceret nogle korte film af ca. 2 minutters varighed som oplæg til dialog om forskellige temaer eksempelvis: Forudsigelighed, Stress, Konflikter, Indflydelse, Social Støtte og flere andre. CRECEA anbefaler disse, og de kan være relevante for jer at bruge enten som udgangspunkt for dialog blandt alt personalet, eller i Jeres arbejdsmiljøgruppe. På den måde kan I arbejde forebyggende med at skabe et godt psykiskarbejdsmiljø i hverdagen på apoteket.

 

og god fornøjelse.

 

Med venlig hilsen

 

CRECEAs apotekergruppe i samarbejde med Styregruppen for apotekernes arbejdsmiljø


 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk