Webinar


2024 - Smerter skal arbejdes væk - eller hva'

På webinaret fortalte Mikkel Mathiasen om smerter og håndteringen af smerter i bevægeapparatet. Hvordan forebygges smerter? og hvordan kommunikerer vi om smerter? Hvad kommer smerterne af? og hvad kan man gøre, når man har smerter. Introduktion til kroppen og hvad vi træningsmæssigt kan gøre for at holde smerter på afstand.

 

Mikkel fortalte om de generelle anbefalinger for stående, gående arbejde og muligheder for variation i arbejdsdagen. Der blev vist gode øvelser for arme, fødder mm krydret med teori og henvisning til det gode materiale der bl.a. ligger i ’Værktøjskassen’.


Se webinar via linkLink til 'Værktøjskasse'Slides fra webinar

2024 - Ændringer i Arbejdsmiljøloven

På webinaret præsenterede Simon Bach Nielsen de nye ændringer i Arbejdsloven der trådte i kraft den 1. februar 2024.

Webinaret havde fokus på ’Systematisk arbejdsmiljøarbejde’, herunder APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse, og Arbejdstilsynets vejledninger på området.


Se webinar via linkAPV - Handlingsplan (Word)Slides fra webinar

2023 - Unge og arbejdsmiljø på apoteket

På webinarer gav Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe et indblik i, hvad den yngste generation ifølge studier ønsker i et arbejdsliv.

Herunder en forståelse af det samfund som de er vokset op i, så vi kan blive klogere på, hvordan det gode arbejdsmiljø fastholdes og udvikles ude på apotekerne.

 


Link til filmAPV - Handlingsplan (Word)

2023 - Den gode trivselssamtale på apoteket

På webinaret præsenterede Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe en model for trivselssamtaler - hvordan I kommer i gang, hvordan gennemføres trivselssamtaler og hvordan følger I op på samtalerne?

Anna fortalte om formålet med en god trivselssamtale - hvordan der skabes et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at forebygge arbejdsskader, stress og andre psykosociale belastninger. Gode trivselssamtaler kan være med til at forebygge længerevarende sygefravær men også til at fastholde gode og dygtige medarbejdere på apoteket.

 


Se webinar via linkSlides fra webinar

2023 - Gode øvelser for muskler og led

Gode øvelser for muskler og led - når du arbejder på apotek’  

På webinaret guidede CRECEAs fysioterapeut Allan Dehn jer igennem nogle øvelser, der vil være egnet til at mindske smerter i nakke, skuldre og arme hos ansatte på apoteket - herunder træning med elastikker. Allan havde også et par tip til, hvordan I sammen kan sætte spot på god brug af kroppen.

I de vedhæftede slides er der bl.a. henvisning til en lille film, hvor I også kan se de øvelser Allan viste.


Se webinar via linkSlides fra webinar

2023 - Defusing og Debriefing

’Hvordan afholder du en kollegial debriefing, når en kollega udsættes for en vanskelig kundesituation?” 

Når en kollega har været udsat for en ubehagelig episode i forbindelse med en konfliktfyldt kundeekspedition, kan kolleger og/eller ledelse med fordel afholde en debriefing - det vil sige: samtaler, som finder sted efter en voldsom episode med det formål at forebygge skadevirkninger.

På dette webinar mødte I Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe, der gav en introduktion til samtaleteknikker og praktiske forslag til kollegial debriefing og ikke mindst forebyggelse.


Se webinar via linkSlides fra webinar

2023 - Tackling af vanskelige kundesituationer

På forårets første webinar mødte I Anna Mathiasen og Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe.

På webinaret orienterede de om forskellige vanskelige situationer der fx i forbindelse med ekspedition af kunder kan opstå på et apotek.

’Hvad gør I på apoteket - før, under og efter en ubehagelig situation?’ Og ’hvad med instruktioner og politikker om vanskelige kundesituationer?’


Se webinar via linkSlides fra webinar

2022 - Energibesparelse og indeklima

På dette sidste webinar i 2022 mødte I Michael Bendix Hansen fra CRECEAs apotekergruppe. Michael informerede om og kom med konkrete eksempler på og overvejelser til at spare på energi- og elforbrug uden, at det går ud over indeklimaet:

 • Gode råd om at skabe overblik over forbruget og til at involvere medarbejderne
 • Energi-spareråd til ventilation, klimaanlæg, varmeanlæg, luftvarmetæppe
 • El-spareråd til belysning og elektriske maskiner
 • Vand-spareråd

 

Det er muligt at gense webinaret via nedensstående link. Slides og guiden til ’Energibesparelser og indeklima’ som Michael nævner på webinaret har I ligeledes mulighed for at gense og udskrive.


Se webinar via linkSlides fra webinarGuide til energibesparelser og indeklima

2022 - Variation i arbejdet

’Variation i arbejdet - Sundere ved fyraften og mere kvalitet i kerneopgaven på apoteket’

På webinaret mødte du Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe, som fortalte om, hvordan man kan få mere variation i arbejdet på apoteket.

Variation medvirker til at forebygge nedslidning både fysisk og mentalt – webinaret indeholdt gode ideer og information med eksempler fra apotekerne.


Se webinar via linkSlides fra webinar

2022 - Alenearbejde og godt arbejdsmiljø

Webinar - ’Alenearbejde og godt arbejdsmiljø på apoteket’

På webinaret onsdag den 14. september 2022 - mødte du Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe, der fortalte om, hvordan apoteket og arbejdsmiljøgruppen kan arbejde med et godt og sikkert arbejdsmiljø for de kolleger, der udfører alenearbejde på apoteket. Maja kom bl.a. ind på:

 • Hvornår og for hvem kan der forekomme alenearbejde - regler for alenearbejde
 • Gode råd - hvad er vigtigt at have fokus på og
 • ikke mindst, hvad gør jeg helt konkret ?


Se webinar via linkSlides fra webinar

2022 - ApV modeller på apoteket

På CRECEAs webinar tirsdag den 14. juni 2022, mødte I Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe.

Emnet var ’APV-modeller på apoteket’ Hvad er en APV (ArbejdsPladsVurdering), hvad siger loven, og hvornår er det lige, vi skal lave sådan en igen?
Maja fortalte om det lovmæssige omkring APV - de 5 faser i en APV - samarbejdet omkring udarbejdelse af APV og de emner man skal forholde sig til i forbindelse med en APV.

På webinaret præsenterede Maja de forskellige APV-modeller, som ligger tilgængelig på CRECEAs arbejdsmiljøhjemmeside for apotekerne www.crecea.dk/apoteker.

Der er metodefrihed, når det gælder udarbejdelse af APV, og det betyder, at der ikke findes en model, der er den rigtige. I 2015 udviklede CRECEA, sammen med en række apoteker, en let tilgængelig elektronisk kortlægningsmodel, som nu ofte er den model, som efterspørges og benyttes.

 

Slides brugt på webinaret er vedhæftet denne mail. Desværre opstod der en teknisk fejl, så dette webinar blev ikke optaget.


Slides fra webinar

2022 - Gravid og i job på apoteket!

På CRECEAs webinar torsdag den 2. juni 2022, mødte I Anna Mathiasen og Randi Riber fra CRECEAs apotekergruppe.

Emnet var ’Gravid - og i job på apoteket’ og webinaret beskrev relevante områder i arbejdsmiljøet, hvor apoteket kan sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for den gravide medarbejder.

På webinaret var der et kort resumé af gældende arbejdsmiljølovgivning, herunder politikker og vejledninger, risikovurdering og de påvirkninger, der typisk er i arbejdsmiljøet på apoteket. Anna og Randi orienterede om, hvordan påvirkningerne kan tilpasses, så gravide medarbejdere ikke føler sig overbelastede eller utrygge ved at gå på arbejde.


Se webinar via linkSlides fra webinar

2022 - Fodder og Fodtøj

På CRECEAs webinar onsdag den 4. maj 2022, mødte I fysioterapeut Randi Riber.

Randi fortalte om fødder og fodtøj - primært i forhold til det stående arbejde. Oplægget tog udgangspunkt i føddernes anatomi og funktion, og hvordan vi bedst muligt giver fødderne - og dermed også resten af kroppen - de bedst mulige betingelser i forhold til, at stå på dem det meste af en arbejdsdag.

Randi gav gode råd om hvilke egenskaber, der kendetegner fodtøj, som er godt at stå i - for hvad skal man vælge?


Se webinar via linkSlides fra webinar

2022 - TRIO

'Hvad er en TRIO på apoteket - og hvordan kan TRIO'en bruges til at støtte op om trivsel og arbejdsmiljø?'

På CRECEAs webinar den 30. marts 2022 mødte du Anna Mathiasen som orienterede om ’Hvad er en TRIO? - hvorfor kan det være en god ide at oprette en TRIO på apoteket’. Hvordan kan TRIO’en bruges som et sparringsrum, hvor aktuelle spørgsmål om det daglige arbejde, trivsel og arbejdsmiljø vendes?

Anna Mathiasen viste konkrete forslag til oprettelse af en TRIO på apoteket - TRIO et sparringsrum med deltagelse af leder, TR og AMR.

Du kan gense webinaret via nedenstående link - Slides brugt i forbindelse med webinaret kan du også se via det efterfølgende link.  


Se webinar via linkSlides fra webinar

2021 - Arbejdsskader

Webinaret blev afholdt den 21. april 2021 af Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe og arbejdsmiljøkonsulent Jens Kjær Jensen, der orienterede om:

 • Hvad er en arbejdsskade?
 • Forskel på arbejdsulykker og erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse
 • Hvordan anmeldes en arbejdsskade - og forløbet af en anmeldelse?
 • Risikovurdering på apoteket
 • Eksempler på arbejdsskade på et apotek 

 

OBS Opdatering: Anmeldelsen skal ske digitalt senest 9 dage - er nu ændret til 14 dage - efter den skadelidtes første fraværsdag. 

NB!

I forbindelse med webinaret blev der stillet følgende spørgsmål ”skal fravær efter vaccination anmeldes som arbejdsskade”? Ifølge CRECEAs speciallæge i arbejdsmedicin Jens Brandt, så skal det ikke anmeldes. 


Se webinar via linkSlides fra webinar

2021 - Besøg af Arbejdstilsynet

’Sådan forbereder apoteket sig til besøg fra Arbejdstilsynet’

Webinaret blev afholdt onsdag den 24. november 2021 - Anna Mathiasen orienterede om, hvordan apoteket kan forberede sig til besøg fra Arbejdstilsynet, herunder fokuspunkter, som Arbejdstilsynet som oftest vil føre tilsyn på:

-          Hvordan er det formelle arbejdsmiljø - dvs. arbejdsmiljøorganisation, APV, arbejdsulykker m.m.

-          Hvordan er det reelle arbejdsmiljø - gennemgang på apoteket, hvilke temaer er aktuelle i et tilsyn?

-          Procedure omkring tilsyn fra Arbejdstilsynet

-          Hvordan kan apoteket få hjælp og sparring?

 

Her finder du Anna Mathiasens slides fra webinaret - I har også mulighed for at se en optagelse fra det afholdte webinar via linket.


Se webinar via linkSlides fra webinar

2021 - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

CRECEA har den 15. september 2021 afholdt webinar med følgende emne: ’Få det bedste ud af den årlige arbejdsmiljødrøftelse’

Jens Kjær Jensen og Anna Mathiasen informerede om ’Den årlige arbejdsmiljødrøftelse’, som er lovpligtig og et rigtigt godt udgangspunkt for at forbedre jeres arbejdsmiljø og det løbende arbejde med at udvikle arbejdsmiljøet på apoteket.

På webinaret blev der fortalt om de elementer, som I skal forholde jer til - samt bl.a. idéer til de arbejdsmiljømål, I skal fastlægge og arbejde efter i fremtiden.


Se webinar via linkSlides fra webinarNyhedsbrev - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

2021 - Få energien tilbage på apoteket

Få energien tilbage på apoteket'

Webinaret blev afholdt den 18. maj 2021 af Anna Mathiasen og arbejds- og organisationspsykolog Tine Bødker Grynnerup, der orienterede om:

 • De 5 elementer i det gode arbejdsfællesskab: Det organisatoriske, det opgaverettede, det faglige og det kollegiale arbejdsfællesskab og Fundamentet det hele bygger på.
 • Konkrete værktøjer til at arbejde med at styrke energien og arbejdsglæden på apoteket.


Se webinar via linkSlides fra webinar

2021 - God energi i skranken

På forårets sidste webinar den 8. juni 2021 mødte du Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe, som orienterede om arbejdsstillinger og -teknik i skranken, og viste gode eksempler på indretning af arbejdspladsen.

Anna fortalte også om de særlige synsmæssige udfordringer der er, når du arbejder i skranken - du skal kunne se kunderne ude i salgsområdet, se kunderne tæt på, se skærm/tastatur, se tekst på etiketter og præparater mv.

 • Stående og gående arbejde samt aflastning
 • Arbejdsstillinger omkring tastatur, scanner, printer m.m.
 • Synskrav - herunder skærmarbejde og skærmbriller, fordele/ulemper, hvad siger lovgivningen og hvad er praksis?
  Se også nyhedsbrevet om skærmbriller.


Se webinar via linkSlides fra webinar

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk