Fysisk arbejdsmiljø


Besøg på nyindrettede apoteker


Opfølgende besøg på nyindrettede apoteker

Arbejdsmiljø - Ny filial, organisering mv.

Hvordan med arbejdsmiljøet, når der etableres ny filial? – Hvordan med organiseringen af arbejdsmiljøet, når apoteket har flere afdelinger?

Husk at integrere det gode arbejdsmiljø allerede i planlægnings- og projekteringsfasen, når apoteket bygger om eller bygger nyt!

Får apoteket flere afdelinger, har det også betydning for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet - her kan I læse mere om disse to temaer. 


Arbejdsmiljø - Ny filial

Krav til spiseplads, omklædning mv

Hvilke krav er der til spiseplads, omklædning, toilet mm på en arbejdsplads?

CRECEA får mange henvendelser fra apoteker, der skal etablere nyt apotek – fx i et storcenter eller inde i en dagligvarebutik. Reglerne i arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet gælder for alle arbejdspladser, men sommetider er rammerne i et storcenter eller i en dagligvarebutik på forhånd bestemt, og apoteket skal sikre, at netop de såkaldte velfærdsforanstaltninger lever op til kravene.

 

I kan her læse mere om indretning i et apotek, hvor pladsen måske er knap, og de overordnede rammer er givet på forhånd.


Krav til spiseplads, omklædning mv

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk