Materiale fra Kurser og Temadage

 


2023 - Temadag

'Hvordan styrker vi arbejdsfællesskabet på apoteket'

CRECEA har i oktober/november afholdt temadag i Roskilde, Middelfart og Aarhus for apotekets arbejdsmiljøgruppe.

På CRECEAs temadag 2023 fik deltagerne bl.a. en opdatering på de nye regler i arbejdsmiljøloven, som har relevans for apoteker. Deltagerne fik desuden en grundig indsigt i og en genopfriskning af specifikke emner samt konkrete redskaber med hjem til afprøvning på apoteket.

 

Temadagens program:

  • Ny arbejdsmiljølovgivning med relevans for apoteket
  • Tackling af vanskelige kundesituationer - er vi opdateret på vores apotek?
    • Hvorfor giver social kapital god mening på apoteket?
    • Unge og arbejdsmiljø - hvad viser forskningen? Hvad kan vi gøre på apoteket?
    • Hvordan styrker vi arbejdsfællesskabet på apoteket? - Hvad er det gode arbejdsfællesskab? - Afprøvning af apoteks-dialogspil om det gode arbejdsfællesskab.

 

Oplægsholdere på temadagen var Maja Frahm Oue og Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe.

 

Her finder I materiale samt oplæg fra temadagen.


Arbejdsfællesskabet på apoteketOpdater din arbejdsmiljøvidenSocial kapitalDialogspil - Arbejdsfællesskabet på apoteketSpørgsmål til dialogspilTackling af vanskelige kunderUnge og arbejdsmiljø

2022 - Meningsfuldt og rummeligt arbejdsliv

'Meningsfuldt og rummeligt arbejdsliv' - med fokus på livsfaser og arbejdsmiljø

En livsfase er en periode i livet, der skaber særlige behov hos medarbejderen i forhold til job og arbejdsplads. På nogle arbejdspladser har man forsøgt at låse livsfaser til alder, men virkeligheden passer ikke til dette. En livsfase kan gentage sig og kan gennemleves på forskellige måder.

 

Eksempler på livsfaser er ’Den nyansatte medarbejder’ - ’Ansatte med små børn’ - ’Ansatte med mulighed for og lyst til at have stort fokus på arbejde og opkvalificering’ - ’Ansatte med behov for tilpasning eller nedtrapning af opgaver eller tid’ fx pga. sygdom, kriser, turbulens i familielivet.

Men hvad er det der giver mening i de forskellige livsfaser? Livsfasepolitik er at arbejde med bæredygtighed i arbejdslivet og skabe en platform, hvor man kan stå for at få det private liv og arbejdslivet til at hænge sammen. Når vi taler om livsfaser, handler det også om de udsving der er i livet.

 

På temadagen vil vi se på, hvordan alle i praksis kan bidrage til løsningen af kerneopgaven. Hvad kan vi gøre særligt attraktivt i de forskellige faser for vore medarbejdere? Hvad ved vi allerede, at de har brug for eller synes ville gøre det særligt godt at arbejde hos os?

 

Oplægsholdere - Randi Hoffmann og Maja Frahm Oue fra CRECEA A/S

 

 

 


2021 - Temadag - Psykologisk sikkerhed

CRECEA har i efteråret 2021 afholdt 3 Temadage i henholdsvis Middelfart, København og Aarhus.

Corona har på flere måder haft betydning for afholdelse af fysiske aktiviteter - og CRECEAs apotekergruppe var glade for at det lykkedes at afholde temadagen ’Psykologisk sikkerhed’ .

 

Programmet var sammensat med udgangspunkt i, at deltagerne kunne hente ny viden, inspiration og værktøjer med hjem på apoteket. Indhold på dagen var et tema om ’Psykologisk sikkerhed på apoteket’ og 2 forskellige Workshops - den ene med konkrete værktøjer til sygefraværsindsatsen på apoteket, og et omhandlende kommunikation og tonen internt på apoteket.

Se materiale fra dagen via disse links.


At tro eller at vide De Bonos TænkehatteSpørgeskema 'Psykologisk tryghed'Temadag 2021 - Program

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk