Brug CRECEA på apoteket

Herunder finder du informationer omkring den aftale der er indgået mellem CRECEA og Apotekerforeningen. Desuden finder du en liste over de medarbejdere ved CRECEA, der er en del af apotekergruppen.

 


Brug CRECEA på Apoteket

Samarbejdsaftale med CRECEA

Danmarks Apotekerforening har indgået en aftale med CRECEA om servicering af apotekerne i arbejdsmiljøspørgsmål. Aftalen er alternativet til det tidligere arbejdsmiljøsekretariat og den aflyste BST-tilslutning.

Med aftalen videreføres også det gode samarbejde, der har været mellem Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark. Det gode arbejdsmiljø er stadig en fælles sag, og ordningen med en fælles styregruppe videreføres.

Aftalen betyder, at apotekerne kan henvende sig til CRECEA om rådgivning i alle arbejdsmiljøspørgsmål, herunder:

• ArbejdsPladsVurdering
• Psykisk arbejdsmiljø
• Indeklima
• Ergonomi
• Arbejdspladsindretning
• Belysning, støj m.m.

 

Denne rådgivning finansieres af Danmarks Apotekerforening via opkrævning af en arbejdsmiljøafgift.
 

CRECEA: www.crecea.dk - tlf. 70 10 86 00
Adresse: Kongsvang Allé 25, 8000 Århus C
Kontaktperson: Connie Moss, tlf. 70 10 86 00
e-mail: cm@crecea.dk

 

Nyttige links

Arbejdstilsynet: www.at.dk

Arbejdsskadestyrelsen: www.ask.dk

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligererbejdsmiljøinstituttet):
www.arbejdsmiljoforskning.dk

Videncenter for arbejdsmiljø: (tidligere Arbejdsmiljørådets Servicecenter): www.arbejdsmiljoviden.dk


Apotekergruppen hos CRECEA

Anna Mathiasen, Koordinator

Michael Bendix Hansen, ingeniør

Randi Riber, fysioterapeut

Maja Frahm Oue, socialrådgiver/psykoterapeut

Connie Moss, sekretær

 

 


Arbejdsgruppen - Arbejdsmiljø/Apotek

Arbejdsgruppens medlemmer:

 

Per Rasmussen, Danmarks Apotekerforening

Mads Haaning, Danmarks Apotekerforening (Sorø, Glumsø, Fuglebjerg)

Mette Guldberg, Farmakonomforeningen

Åse Nissen, Farmakonomforeningen (Tønder, Højer, Løgumkloster)

Mujeeb Safi, Pharmadanmark (Bramminge, Brørup, Holsted)


 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk