Psykisk arbejdsmiljø


Toner der spiller på arbejdet

'Toner der spiller på arbejdet' - den gode tone smitter!

 

Den gode stemning og det gode samarbejde fremmer trivslen alle steder - også på apoteket! Hvad kan vi selv gøre for at bevare en god omgangstone og finde balancen i en ofte travl hverdag. Det, at vi bliver beviste om den måde vi omgås og respekterer hinanden på, har også stor betydning for den service vi yder kunderne fx på apoteket.

 

Som inspiration til at bevare eller fremme de gode toner kan du læse meget mere om emnet i det vedhæftede nyhedsbrev.


Toner der spiller på arbejdet

Vold, trusler og krænkelser


Vold Trusler Krænkelser i Ekspeditionen

Arbejdsrelateret Vold - Ny lovgivning

Lovopdatering med relevans for arbejdsmiljøarbejdet på apoteket:

  • Vedrørende arbejdsrelateret vold, der nu også omfatter risiko for vold uden for arbejdstiden. 


Ny lovgivning - Arbejdsrelateret vold

AT Vejledning - Krænkende handlinger, mobning mv

Ny vejledning fra Arbejdstilsynet om ”Krænkede handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”. Der har været en del i pressen aktuelt om netop denne vejledning.

Vejledningen peger på en række konkrete initiativer til forebyggelse, som CRECEA anbefaler, at apotekets arbejdsmiljøgruppe drøfter lokalt.


AT Vejledning

Alenearbejde

Alenearbejde og godt arbejdsmiljø på apoteket 

Medarbejderne kan opleve alenearbejde meget forskelligt – nogle elsker det, mens andre kan opleve en vis usikkerhed.

CRECEA opfordrer derfor apotekernes arbejdsmiljøgruppe til at sætte fokus på alenearbejde og vurdere, om der er behov for tiltag i forhold til at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø for dem, der udfører alenearbejde. 


Alenearbejde

Materiale omkring psykisk arbejdsmiljø fra BAR

BAR Handel (BrancheArbejdsmiljøRådet) er udkommet med en række materialer vedr. psykisk arbejdsmiljø, som kan være inspirerende for det lokale arbejdsmiljøarbejde.

  

BAR Handel har på deres hjemmeside- www.detdumærker.dk - en række materiale til brug i arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. De har blandt andet produceret nogle korte film af ca. 2 minutters varighed som oplæg til dialog om forskellige temaer eksempelvis:

Forudsigelighed, Stress, Konflikter, Indflydelse, Social Støtte og flere andre.

 

CRECEA anbefaler disse fim som kan være relevante for jer at bruge enten som udgangspunkt for dialog blandt alt personalet, eller i jeres arbejdsmiljøgruppe. På den måde kan I arbejde forebyggende med at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø i hverdagen på apoteket.

Go' fornøjelse.

 


Krænkende handlinger

Politik om ’Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane’!

 

CRECEA har udsendt en tjekliste, som I kan bruge på apoteket, hvis I skal i gang med at udforme en politik om ’Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane’!.

 

CRECEA foreslår, at TRIO (apoteker, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) er centrum for udformning af en politik. Der er ikke ét færdigt facit, men I skal sikre, at politikken forankres lokalt på jeres apotek, og at politikken giver god mening netop for jer og jeres måde at samarbejde på. Når TRIO har udarbejdet et udkast, opfordrer CRECEA til, at medarbejderne får mulighed for at kommentere.

 

Som så mange andre personalepolitikker er det processen med udformning af en politik, der er særligt givende - og det er her, at trivsel og forebyggelse kan drøftes blandt alle på apoteket.

 

Har I spørgsmål - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600


Krænkende handlinger

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk