Brug CRECEA på apoteket

Her finder du information omkring den aftale, der er indgået mellem CRECEA og Apotekerforeningen. Desuden finder du en liste over de medarbejdere ved CRECEA, der er en del af apotekergruppen.

 


Brug CRECEA på Apoteket

Samarbejdsaftale med CRECEA

Danmarks Apotekerforening har indgået en aftale med CRECEA om servicering af apotekerne i arbejdsmiljøspørgsmål. Aftalen er alternativet til det tidligere arbejdsmiljøsekretariat og den aflyste BST-tilslutning.

Med aftalen videreføres også det gode samarbejde, der har været mellem Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark. Det gode arbejdsmiljø er stadig en fælles sag, og ordningen med en fælles styregruppe videreføres.

Aftalen betyder, at apotekerne kan henvende sig til CRECEA om rådgivning i alle arbejdsmiljøspørgsmål, herunder:

• ArbejdsPladsVurdering
• Psykisk arbejdsmiljø
• Indeklima
• Ergonomi
• Arbejdspladsindretning
• Belysning, støj m.m.

 

Denne rådgivning finansieres af Danmarks Apotekerforening via opkrævning af en arbejdsmiljøafgift.
 

CRECEA: www.crecea.dk - tlf. 70 10 86 00
Adresse: Kongsvang Allé 25, 8000 Århus C
Kontaktperson: Connie Moss, tlf. 70 10 86 00
e-mail: cm@crecea.dk

 

Nyttige links

Arbejdstilsynet: www.at.dk

Arbejdsskadestyrelsen: www.ask.dk

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (tidligere Arbejdsmiljøinstituttet):
www.arbejdsmiljoforskning.dk

Videncenter for arbejdsmiljø: (tidligere Arbejdsmiljørådets Servicecenter): www.arbejdsmiljoviden.dk


Apotekergruppen hos CRECEA

Anna Mathiasen, Koordinator

Jesper Rune Bak, kemiker

Maja Frahm Oue, socialrådgiver/psykoterapeut

Michael Bendix Hansen, ingeniør

Randi Riber, fysioterapeut

Tine Bødker Grynnerup, psykolog

Connie Moss, sekretær

 

 


Arbejdsgruppen - Arbejdsmiljø/Apotek

Arbejdsgruppens medlemmer:

 

Mads Haaning, Danmarks Apotekerforening 

Andreas Nielsen, Danmarks Apotekerforening

Eva Bue Bitsch, Farmakonomforeningen

Åse Nissen, Farmakonomforeningen 

Mujeeb Safi, Pharmadanmark 

Peter Thøgersen, Pharmadanmark


 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk