Intern registrering af vanskelige episoder med kunder på apoteket

Danmarks Apotekerforening vil i samarbejde med CRECEA fremover indsamle viden om vanskelige episoder med kunder på apoteket.

Vanskelige episoder kan fx være:

  • Vold
  • Trusler
  • Håndtering af butikstyveri
  • Røveri
  • Krænkelser

 

Formålet med denne interne registrering er dataindsamling med henblik på at undersøge omfanget og arten af vanskelige kundesituationer. Desuden er det hensigten, at dataindsamlingen skal bruges til videndeling og erfaringsudveksling apotekerne imellem.

 

Sådan gør apoteket

Tryk på linket "Registrering af episoden" og udfyld alle punkterne (typisk ved apoteker eller arbejdsmiljørepræsentant)

Skemaet sendes automatisk til CRECEA, der indsamler data. Efterfølgende vil CRECEA hvert kvartal fremsende anonym information med videndeling, erfaringsudveksling og gode ideer til handling.

 

Anonymitet
Af hensyn til registerlov må der ikke anføres navn og CPR-nummer på registreringsblanketten. Der kan derimod stå anført titel (farmaceut, farmakonom, servicemedarbejder, chauffør, apoteker, elev m.m.)
I information ud til apotekerne vil beskrevne cases fremstå anonymt - dog benyttes: by/ land, region, apotek/ filial/ udsalg.

 


Tryk her for registrering af episode

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk