Arbejdsmiljøarbejde på Apoteket


Arbejdsmiljøorganisationen

På apoteker med 10 ansatte og derover skal arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en arbejdsmiljøorganisation - bestående af en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter blandt de ansatte samt en eller flere arbejdsledere udpeget af Apotekeren.

Alle ansatte, der ikke er virksomhedsledere eller arbejdsledere, medregnes ved beregning af ansatte.

 

Ved organisering af arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet på apoteker medregnes kun ansatte der er beskæftiget 10 timer eller derover ugentlig. Fx tæller bude, chauffører, rengøringspersonale med, hvis de har over 10 timer om ugen.

Arbejdsmiljøgruppen er det grundlæggende element i arbejdsmiljøorganisationen. En arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant.

 

Arbejdsmiljøgruppens medlemmer skal deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse på 3 dage, og skal tilbydes 2 dages efteruddannelse i det første funktionsår og herefter 1,5 dage de efterfølgende år.

 

Hvis en farmaceut, der er arbejdsleder, vælges til arbejdsmiljøgruppen, skal denne også deltage i arbejdsmiljøuddannelsen.

På apoteker over 34 ansatte skal der, ud over en eller flere arbejdsmiljøgrupper, etableres et arbejdsmiljøudvalg, bestående af en eller flere arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere fra arbejdsmiljøgrupperne samt en formand. Normalt vil denne være apotekeren. Arbejdsmiljøudvalget arbejder på et strategisk niveau.

 

Arbejdsgivere og virksomhedsledere, fx apotekeren eller en administrerende direktør, har ikke pligt til at gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen, selvom de vælger at indgå i en arbejdsmiljøgruppe som arbejdsleder.

På apoteker med supplerende bevilling bestemmes arbejdsmiljøorganisationens opbygning af arbejdsmiljørepræsentantens tilgængelighed og viden om arbejdsforholdene i de forskellige afdelinger.

 

 


Etablering af arbejdsmiljøorganisation

Arbejdsmiljørepræsentant

Valg til arbejdsmiljørepræsentant

Alle apoteker er omfattet af reglerne om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Er der flere end 9 ansatte betyder det, at medarbejderne skal vælge en arbejdsmiljørepræsentant (AMR), som skal repræsentere dem i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), som består af arbejdsmiljørepræsentant(er) og ledelsesrepræsentant.

 

Mange apoteker vælger arbejdsmiljørepræsentant her i løbet af foråret - vedhæftet finder du en opdatering på reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentant - oftest forkortet AMR.

 

Hvis der på jeres apotek skal vælge arbejdsmiljørepræsentant, gør vi opmærksom på, at CRECEA afholder den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for apoteker den 19-20-21 maj 2021. På kurset er deltagerne kun fra apoteker, hvilket giver en glimrende mulighed for erfaringsudveksling og netværk.


Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Supplerende uddannelse til arbejdsmiljøgruppen

Hermed lovopdateringer med relevans for arbejdsmiljøarbejdet på apoteket:

  • Vedrørende den supplerende efteruddannelse til arbejdsmiljøgruppens medlemmer, hvor der nu er krav om skriftlig dokumentation af tilbud om efteruddannelse


Supplerende efteruddannelse

Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Her finder du skemaet til brug for den årlige arbejdsmiljødrøftelse.


Skema til årlig arbejdsmiljødrøftelseSkema til årlig arbejdsmiljødrøftelse (Word)

Forberedelse til AT-besøg

Forberedelse til besøg fra Arbejdstilsynet

I den vedhæftede fil er der nogle nyttige tips til arbejdsmiljøgruppen til forberedelse af besøg fra Arbejdstilsynet.

Væsentlige dokumenter er:

Apoteket er velkommen til at kontakte CRECEA for yderligere information. CRECEA kommer gerne på besøg på apoteket og rådgiver om arbejdsmiljøet og organiseringen af dette.


Når AT kommer på besøg

Dosispakkeri - Arbejdsmiljø


Arbejdsmiljø på dosispakkeri

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk