Nyheder for Apotekerne


Invitation til 'Temadag 2023'

Invitation - Temadag efterår 2023

”Hvordan styrker vi arbejdsfællesskabet på apoteket?”

 

Kom og vær med til en spændende temadag for apotekets arbejdsmiljøgruppe! Sammen omsætter vi temadagens program til din arbejdsplads, hvor trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er en medvirkende årsag til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

CRECEAs temadag 2023 for apotekets arbejdsmiljøgruppe vil bl.a. give deltagerne en opdatering på de nye regler i arbejdsmiljøloven, som har relevans for jer på apoteket. I vil få mulighed for en grundig indsigt i og en genopfriskning i specifikke emner samt mulighed for at få konkrete redskaber med hjem til afprøvning på apoteket.

 

Temadagens program:

 • Ny arbejdsmiljølovgivning med relevans for apoteket
 • Tackling af vanskelige kundesituationer - er vi opdateret på vores apotek?
  • Hvorfor giver social kapital god mening på apoteket?
  • Unge og arbejdsmiljø - hvad viser forskningen? Hvad kan vi gøre på apoteket?
  • Hvordan styrker vi arbejdsfællesskabet på apoteket? - Hvad er det gode arbejdsfællesskab? - Afprøvning af apoteks-dialogspil om det gode arbejdsfællesskab.

 

 Tid og sted:     Onsdag den 25. oktober 2023 - Roskilde, Comwell Roskilde

                         Torsdag den 2. november 2023 - Middelfart, Severin Kursuscenter

                         Tirsdag den 7. november 2023 - Aarhus, Horisont Hotel- og Kursuscenter

                            

 Form:               Formiddagen har et fælles tema og om eftermiddagen deltager du i 2 Workshops

 

Varighed:         Temadagen er et heldagskursus fra kl. 9:00 - 16:00, og der er morgenkaffe fra kl. 8:30. 
                         Temadagen gælder som én dags supplerende efteruddannelse for arbejdsmiljøgruppens medlemmer. Alle deltagere modtager kursusbevis for dagen.

 

Målgruppe:       Temadagen retter sig primært mod apotekets arbejdsmiljøgruppe, men andre interesserede er også meget velkommen - det kunne fx være ledere og tillidsrepræsentanter.

 

Pris:                   Prisen for temadagen er kr. 2.500,- ex moms pr. deltager.

 

Tilmelding:        Online tilmelding er åben - tilmeld dig via linket.

 

Undervisere:     Oplægsholdere på temadagen er Maja Frahm Oue og Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe

 

 


Tilmelding - RoskildeTilmelding - MiddelfartTilmelding - Aarhus

Besøg af CRECEAs ergo-/fysioterapeut

Variation i arbejdet og go’ brug af kroppen når du arbejder på apotek!

 

Som en del af den kollektive aftale med Danmarks Apotekerforening tilbyder CRECEAs apotekergruppe et gratis besøg af en ergo- eller fysioterapeut på apoteket. I forbindelse med forskellige webinarer har CRECEA bl.a. fortalt om god ergonomi på apoteket fx ved skranken og om variation i arbejdet på apotekerne.

 

CRECEA tilbyder nu en ergonomisk vejledning ude hos jer på apotekerne, hvor vi bl.a. vil tale med hver enkelt medarbejder i forhold til go’ brug af kroppen på arbejdet. Besøget kunne fx indeholde:

 • ½ times fælles oplæg på morgenmøde om generelle principper for god ergonomi på apoteket
 • En kort gennemgang med hver medarbejder, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes arbejdsfunktioner
 • En kort afrapportering til apotekets arbejdsmiljøgruppe mundtligt eller skriftligt

 

Eksempler på den individuelle rådgivning:

 • Hvordan placerer du skærm, tastatur, scanner mm, så det passer godt til dig og ikke mindst dit syn?
 • Hvordan er dine arbejdsstillinger ved pakkebordet, IT-arbejdspladsen, skranken?
 • Hvordan indstiller du din stol let og hurtigt, så den passer til dig og dit arbejde?
 • Hvordan bruges en stå-støtte-stol?
 • Og ikke at forglemme - chauffører, bude og servicemedarbejdere - indretning af bil, rengøringsvogne, løft og transport af kasser - bruger du kroppen bedst muligt?

 

Hvis I ønsker det - er der mulighed for at vi kan se på lette og gode øvelser, der giver mere variation i dagligdagen på apoteket. Her henvises også til CRECEAs sidste webinar ’Gode øvelser for muskler og led’, hvor Allan Dehn viste forskellige øvelser - se www.crecea.dk/apoteker.

 

Besøget er som sagt en del af den kollektive aftale med Apotekerforeningen og gratis for det enkelte apotek.

 

Har I lyst til at få besøg af en ergo-/fysioterapeut - så kontakt Karen Boeskov som vil koordinere besøg med en CRECEA-kollega i hele DK.

Karen kan kontaktes på mail: kbo@crecea.dk eller mobil: 2428 9171.

Vi glæder os til at møde jer ude på apotekerne!


Arbejdsmiljøuddannelse 2023 - Efterår

Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse

CRECEA afholder Arbejdsmiljøuddannelse for apotekere i september 2023 - og der er nu åben for online tilmelding.

 

Medlemmer af apotekets arbejdsmiljøgruppe skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse - apotekeren er dog undtaget - men er meget velkommen.

På CRECEAs uddannelse er der udelukkende deltagere fra apoteker, hvilket giver en optimal mulighed for erfaringsudveksling og netværk.

 

På kurset skal du selvfølgelig igennem en  række generelle love og regler på området bl.a.:

 • Hvilke opgaver har du i arbejdsmiljøgruppen på apoteket?
 • Hvordan udarbejder man en APV?
 • Hvad med en arbejdsulykke - eller en arbejdsbetinget lidelse?
 • Hvordan involverer du kollegerne?

 

På uddannelsen får du også indsigt i det særlige arbejdsmiljø, der er på apoteket. Det er fx tackling af vanskelige kundesituationer, håndtering af returmedicin, farligt gods, blanding af penicillin osv.

På uddannelsens 2. dag undervises bl.a. i psykisk arbejdsmiljø samt forebyggelse af sygefravær på apoteket.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen finder sted den 5- 6 - 7 september 2023 

Sted: Best Western Fredericia, Vestre Ringvej 96 - 7000 Fredericia

 

Overnatning: 

Der er mulighed for at tilkøbe overnatning inkl. morgenmad og aftensmad (inkl. 1 øl/vand) - Pris pr. nat kr. 1.300 pr deltager inkl. moms, faktureres sammen med kursusprisen.

Ved tilmelding skal du vælge om du ønsker overnatning - der er mulighed for ankomst fra mandag den 4. september 2023.

 

Pris: Pr. deltager for 3 dages kursus - inkl. undervisningsmaterialer kr. 4.995- excl. moms

 

Tidspunkt: 1. dag kl. 09:00-17:00 - 2. dag kl. 09:00-17:00 - 3. dag kl. 08:00-15:00

 

Tilmelding: senest tirsdag den 29. august 2023

 

Faktura og yderligere praktiske oplysninger om kurset sendes til dig 14 dage inden kursusstart.

Tilmelding kan ske på tlf. 7010 8600 - på mail til CRECEA cm@crecea.dk eller ved at bruge nedenstående link.

 


Tilmelding til ArbejdsmiljøuddannelsenInformation om arbejdsmiljørepræsentant

Webinar - Gode øvelser for muskler og led

Gode øvelser for muskler og led - når du arbejder på apotek’

 

På webinaret guidede CRECEAs fysioterapeut Allan Dehn jer igennem nogle øvelser, der vil være egnet til at mindske smerter i nakke, skuldre og arme hos ansatte på apoteket - herunder træning med elastikker. Allan havde også et par tip til, hvordan I sammen kan sætte spot på god brug af kroppen.

I de vedhæftede slides er der bl.a. henvisning til en lille film, hvor I også kan se de øvelser Allan viste.


Link til filmLink til gode øvelser for muskler og led

Webinar - Defusing og Debriefing

’Hvordan afholder du en kollegial debriefing, når en kollega udsættes for en vanskelig kundesituation?”

 

Når en kollega har været udsat for en ubehagelig episode i forbindelse med en konfliktfyldt kundeekspedition, kan kolleger og/eller ledelse med fordel afholde en debriefing - det vil sige: samtaler, som finder sted efter en voldsom episode med det formål at forebygge skadevirkninger.

På dette webinar mødte I Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe, der gav en introduktion til samtaleteknikker og praktiske forslag til kollegial debriefing og ikke mindst forebyggelse.


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

Webinar - Tackling af vanskelige kundesituatioenr

På forårets første webinar mødte I Anna Mathiasen og Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe.

På webinaret orienterede de om forskellige vanskelige situationer der fx i forbindelse med ekspedition af kunder kan opstå på et apotek.

’Hvad gør I på apoteket - før, under og efter en ubehagelig situation?’ Og ’hvad med instruktioner og politikker om vanskelige kundesituationer?’


Se webinaret via dette linkSlides fra webiar

Webinar 'Energibesparelser og indeklima'

På dette sidste webinar i 2022 mødte I Michael Bendix Hansen fra CRECEAs apotekergruppe. Michael informerede om og kom med konkrete eksempler på og overvejelser til at spare på energi- og elforbrug uden, at det går ud over indeklimaet:

 • Gode råd om at skabe overblik over forbruget og til at involvere medarbejderne
 • Energi-spareråd til ventilation, klimaanlæg, varmeanlæg, luftvarmetæppe
 • El-spareråd til belysning og elektriske maskiner
 • Vand-spareråd

Det er muligt at gense webinaret via nedensstående link. Slides og guiden til ’Energibesparelser og indeklima’ som Michael nævner på webinaret har I ligeledes mulighed for at gense og udskrive.


Se webinaret via dette linkSlides fra webinarGuide til energibesparelser og indeklina

Webinar - 'Variation i arbejdet'

’Variation i arbejdet - Sundere ved fyraften og mere kvalitet i kerneopgaven på apoteket’

På webinaret mødte du Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe, som fortalte om, hvordan man kan få mere variation i arbejdet på apoteket.

Variation medvirker til at forebygge nedslidning både fysisk og mentalt – webinaret indeholdt gode ideer og information med eksempler fra apotekerne.


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

Webinar 'Alenearbejde og godt arbejdsmiljø........

Webinar - ’Alenearbejde og godt arbejdsmiljø på apoteket’

På webinaret onsdag den 14. september 2022 - mødte du Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe, der fortalte om, hvordan apoteket og arbejdsmiljøgruppen kan arbejde med et godt og sikkert arbejdsmiljø for de kolleger, der udfører alenearbejde på apoteket. Maja kom bl.a. ind på:

 • Hvornår og for hvem kan der forekomme alenearbejde - regler for alenearbejde
 • Gode råd - hvad er vigtigt at have fokus på og
 • ikke mindst, hvad gør jeg helt konkret ?

 

 


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

TEMADAG 2022 for apotekets arbejdsmiljøgruppe

'Meningsfuldt og rummeligt arbejdsliv' - med fokus på livsfaser og arbejdsmiljø

En livsfase er en periode i livet, der skaber særlige behov hos medarbejderen i forhold til job og arbejdsplads. På nogle arbejdspladser har man forsøgt at låse livsfaser til alder, men virkeligheden passer ikke til dette. En livsfase kan gentage sig og kan gennemleves på forskellige måder.

 

Eksempler på livsfaser er ’Den nyansatte medarbejder’ - ’Ansatte med små børn’ - ’Ansatte med mulighed for og lyst til at have stort fokus på arbejde og opkvalificering’ - ’Ansatte med behov for tilpasning eller nedtrapning af opgaver eller tid’ fx pga. sygdom, kriser, turbulens i familielivet.

Men hvad er det der giver mening i de forskellige livsfaser? Livsfasepolitik er at arbejde med bæredygtighed i arbejdslivet og skabe en platform, hvor man kan stå for at få det private liv og arbejdslivet til at hænge sammen. Når vi taler om livsfaser, handler det også om de udsving der er i livet.

 

På temadagen vil vi se på, hvordan alle i praksis kan bidrage til løsningen af kerneopgaven. Hvad kan vi gøre særligt attraktivt i de forskellige faser for vore medarbejdere? Hvad ved vi allerede, at de har brug for eller synes ville gøre det særligt godt at arbejde hos os?

 

Kom og vær med til en spændende temadag! Sammen omsætter vi ovenstående til din arbejdsplads for at skabe trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø og bedre mulighed for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

 

Oplægsholdere er: Randi Hoffmann og Maja Frahm Oue fra CRECEA A/S

 

Temadagen afholdes følgende steder:

Torsdag den 3. november 2022 i Roskilde, Scandic Roskilde Park

Torsdag den 17. november 2022 i Aarhus, Horisont Hotel- og Kursuscenter

Onsdag den 23. november 2022 i Middelfart, Severin Kursuscenter

 

Temadagen er et heldagskursus fra kl. 9:00-16:00, og der er morgenkaffe fra kl. 8:30

Tilmeld dig online via linket eller ring til os på 7010 8600 - du kan også sende en mail til cm@crecea.dk

 


Roskilde - TilmeldingAarhus - TilmeldingMiddelfart - TilmeldingInvitation til Temadag 2022

Webinar ´APV-modeller på apoteket'

På CRECEAs webinar tirsdag den 14. juni 2022, mødte I Maja Frahm Oue fra CRECEAs apotekergruppe.

Emnet var ’APV-modeller på apoteket’ Hvad er en APV (ArbejdsPladsVurdering), hvad siger loven, og hvornår er det lige, vi skal lave sådan en igen?
Maja fortalte om det lovmæssige omkring APV - de 5 faser i en APV - samarbejdet omkring udarbejdelse af APV og de emner man skal forholde sig til i forbindelse med en APV.

På webinaret præsenterede Maja de forskellige APV-modeller, som ligger tilgængelig på CRECEAs arbejdsmiljøhjemmeside for apotekerne www.crecea.dk/apoteker.

Der er metodefrihed, når det gælder udarbejdelse af APV, og det betyder, at der ikke findes en model, der er den rigtige. I 2015 udviklede CRECEA, sammen med en række apoteker, en let tilgængelig elektronisk kortlægningsmodel, som nu ofte er den model, som efterspørges og benyttes.

 

Slides brugt på webinaret er vedhæftet denne mail. Desværre opstod der en teknisk fejl, så dette webinar blev ikke optaget.


APV på apoteket

Webinar 'Gravid - og i job på apoteket'

På CRECEAs webinar torsdag den 2. juni 2022, mødte I Anna Mathiasen og Randi Riber fra CRECEAs apotekergruppe.

Emnet var ’Gravid - og i job på apoteket’ og webinaret beskrev relevante områder i arbejdsmiljøet, hvor apoteket kan sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for den gravide medarbejder.

På webinaret var der et kort resumé af gældende arbejdsmiljølovgivning, herunder politikker og vejledninger, risikovurdering og de påvirkninger, der typisk er i arbejdsmiljøet på apoteket. Anna og Randi orienterede om, hvordan påvirkningerne kan tilpasses, så gravide medarbejdere ikke føler sig overbelastede eller utrygge ved at gå på arbejde.


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

Webinar - Fødder og fodtøj

På CRECEAs webinar onsdag den 4. maj 2022, mødte I fysioterapeut Randi Riber.

Randi fortalte om fødder og fodtøj - primært i forhold til det stående arbejde. Oplægget tog udgangspunkt i føddernes anatomi og funktion, og hvordan vi bedst muligt giver fødderne - og dermed også resten af kroppen - de bedst mulige betingelser i forhold til, at stå på dem det meste af en arbejdsdag.

Randi gav gode råd om hvilke egenskaber, der kendetegner fodtøj, som er godt at stå i - for hvad skal man vælge?


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

Webinar om TRIO

'Hvad er en TRIO på apoteket - og hvordan kan TRIO'en bruges til at støtte op om trivsel og arbejdsmiljø?'

På CRECEAs webinar den 30. marts 2022 mødte du Anna Mathiasen som orienterede om ’Hvad er en TRIO? - hvorfor kan det være en god ide at oprette en TRIO på apoteket’. Hvordan kan TRIO’en bruges som et sparringsrum, hvor aktuelle spørgsmål om det daglige arbejde, trivsel og arbejdsmiljø vendes?

Anna Mathiasen viste konkrete forslag til oprettelse af en TRIO på apoteket - TRIO et sparringsrum med deltagelse af leder, TR og AMR.

Du kan gense webinaret via nedenstående link - Slides brugt i forbindelse med webinaret kan du også se via det efterfølgende link.  


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

Værktøjskasse

Projekt - Opkvalificering af trivsel og sygefraværsindsats på apoteket har haft fokus på forebyggelse, trivsel, nærvær og det gode arbejdsmiljø. Erfaringen er, at den gode trivsel og en attraktiv arbejdsplads bl.a. skabes ved at træne ledelse og medarbejderrepræsentanter i at udvikle værktøjer, der både har et forebyggende og fastholdende sigte. I projektet deltog repræsentanter for ledelsen, AMR og TR fra apoteker i hele landet.

 

Lær at bruge de mange gode værktøjer, der er udarbejdet i 'Sygefraværsprojektet' - CRECEA afholder nu gratis kurser, hvor apotekerne præsenteres for 'Værktøjskassen'.

Værktøjskassen er elektronisk og indeholder små film, læringsvideoer, deltageraktiverende dialog-metoder, materialer til print og meget, meget mere. På kurserne er der mulighed for at afprøve nogle af værktøjerne og få inspiration til at udvælge lige netop de værktøjer, der passer til jeres apotek.

 

Klik på linket og hør mere om indholdet i 'Værktøjskassen'.

 


Værktøjskasse

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

CRECEA modtager en del henvendelse om - hvad er praksis for dette? ’Den årlige arbejdsmiljødrøftelse’ er et lovkrav, og vi opfordrer derfor apotekerne til at være opmærksomme på, at arbejdsmiljøgruppen udformer et dokument på den årlige drøftelse.

På efterårets første webinar informerede Jens Kjær Jensen og Anna Mathiasen om ’Den årlige arbejdsmiljø-drøftelse’. På webinaret blev der fortalt om de elementer, som I skal forholde jer til, og idéer til de arbejdsmiljømål I skal fastlægge og arbejde efter i fremtiden.

Link samt slides fra webinar kan I finde via apoteker hjemmesiden: www.crecea.dk/apoteker

 

OBS: Temadag 2021 - ’Psykologisk sikkerhed’

Corona har på flere måder haft betydning for afholdelse af flere fysiske aktiviteter - CRECEAs apotekergruppe glæder sig til at se jer på efterårets temadag, der har overskriften ’Psykologisk sikkerhed’.

Programmet finder du på www.crecea.dk\apoteker.

 

Der er få ledige pladser tilbage - så skynd dig at booke din plads:

Tirsdag den 9. november i Middelfart

Tirsdag den 16. november i København

Tirsdag den 23. november i Aarhus

Tilmeld dig via www.crecea.dk\apoteker - på tlf. 7010 8600 eller på mail til cm@crecea.dk. Har I spørgsmål til temadagen - så kontakt os gerne.

 

EKSTRA Arbejdsmiljøuddannelse 2021

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for apotekerne afholdes i december 2021 på CRECEAs kontor i Odense. Medlemmer af apotekets arbejdsmiljøgruppe skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse - apotekeren er dog undtaget - men er meget velkommen.

På CRECEAs uddannelse er der udelukkende deltagere fra apoteker, hvilket giver alle mulighed for erfaringsudveksling og netværk.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen finder sted den 15-16-17 december 2021

Sted:                   CRECEA A/S - Industrivej 6a - 5260 Odense S

Pris:                    3 dages kursus - inkl. undervisningsmaterialer kr. 4.495- excl. moms

Tidspunkt:        1. dag kl. 09:00-17:00 - 2. dag kl. 09:00-17:00 - 3. dag kl. 08:00-15:00

OBS! Deltagerne er selv ansvarlig for eventuel overnatning i forbindelse med uddannelsen.


Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

NYHEDSBREV - Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Hvad skal der ske når Arbejdstilsynet kommer på besøg - hvordan forbereder vi os på besøget?
Find svar på dine spørgsmål og hvordan I forbereder jer. I vedhæftede nyhedsbrev kan I finde information vedr:

-          Hvad er et ’Grundtilsyn’ - hvordan varsles apoteket?

-          Hvor lang tid varer besøget? og hvordan er proceduren for besøget og ATs runde på apoteket?

 

CRECEA kommer gerne på besøg og hjælper med at klargøre jeres apotek til ATs tilsyn. Det er selvfølgelig uden meromkostninger og er en del af den kollektive aftale mellem Apotekerforeningen og CRECEA.

 

 

HUSK at tjekke CRECEAs hjemmeside for Apoteker - www.crecea.dk\apoteker, og hold dig opdateret med nyheder om webinarer, kurser, temadage mv. samt yderligere oplysninger og informationer specielt for apoteket.

Ved eventuelle spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte CRECEAs apotekergruppe på tlf. 7010 8600.


Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

Skærmbriller

Synskravene er lidt anderledes, når vi læser på en computerskærm - end når vi læser i en bog eller på et stykke papir. Særligt med alderen kan det udfordre øjnene, når vi i længere tid skal fokusere på skærmen.

Derfor har nogle behov for at bruge en anden brille, end den vi normalt anvender, når vi skal udføre skærmarbejde.

På apoteket er et godt eksempel på særlige udfordringer for synet arbejdet i skranken. Du skal kunne se kunderne ude i salgsområdet, se kunderne tæt på, se på skærm/tastatur, se tekst på etiketter og præparater….…

-          Hvornår skal vi være opmærksomme på behovet for skærmbriller?

-          Regler om skærmbriller

Læs mere om emnet i det vedhæftede nyhedsbrev.


Skærmbriller

Arbejdsskader på apoteket

Arbejdsskader på apoteket - håndtering og anmeldelse. Alle har ret til at anmelde en arbejdsskade. Arbejdsgiveren har i arbejdsmiljølovens regi pligt til at anmelde en arbejdsulykke, når den har medført fravær i én dag eller mere udover den dag, hvor medarbejderen kom til skade. Anmeldelsen skal ske digitalt senest 14 dage efter den skadelidtes første fraværsdag.

 

CRECEA genudsender materialet om arbejdsskader på apoteket, der er ganske få ændringer, men CRECEA er blevet opmærksom på, at man fra myndighedernes side er blevet skarpere på tidsfristen for anmeldelse af arbejdsulykker.

 

 


Arbejdsskader på apoteket

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk