Nyheder for Apotekerne


Arbejdsmiljøuddannelse 2024

Den Lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse - afholdes den 9-10-11 april 2024

 

Medlemmer af apotekets arbejdsmiljøgruppe skal gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse - apotekeren er dog undtaget - men er meget velkommen.

På CRECEAs uddannelse er der udelukkende deltagere fra apoteker, hvilket giver en optimal mulighed for erfaringsudveksling og netværk.

 

På kurset skal du selvfølgelig igennem en række generelle love og regler på området bl.a.:

 • Hvilke opgaver har du i arbejdsmiljøgruppen på apoteket?
 • Hvordan udarbejder man en APV?
 • Hvad er en arbejdsulykke - eller en arbejdsbetinget lidelse?
 • Hvordan involverer du kollegerne?

 

På uddannelsen får du også indsigt i det særlige arbejdsmiljø, der er på apoteket. Det er fx tackling af vanskelige kundesituationer, håndtering af returmedicin, farligt gods, blanding af penicillin osv.

På uddannelsens 2. dag undervises der bl.a. i psykisk arbejdsmiljø samt forebyggelse af sygefravær på apoteket.

 

Arbejdsmiljøuddannelsen finder sted den 9 - 10 - 11 april 2024 

Sted: Severin kursuscenter, Skovsvinget 25 - 5500 Middelfart

 

Overnatning

Der er mulighed for at tilkøbe overnatning inkl. morgenmad og aftensmad (inkl. 1 øl/vand) - pris pr. overnatning kr. 1.040 excl. moms - faktureres sammen med gebyr for kursus.

Ved tilmelding skal du vælge om du ønsker overnatning - der er mulighed for ankomst fra mandag den 8. april 2024.

 

Pris: pr. deltager for 3 dages kursus - inkl. undervisningsmaterialer kr. 5.295,- excl. moms

 

Tidspunkt: 1. dag kl. 09:00-17:00 - 2. dag kl. 09:00-17:00 - 3. dag kl. 08:00-15:00

 

Tilmelding: senest tirsdag den 2. april 2024 - Online tilmelding er åben - se link til tilmelding.

 

Vi sender faktura og yderligere praktiske oplysninger om kurset til dig 14 dage inden kurset afholdes.

 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Connie Moss på telf. 7010 8600 eller på mail: cm@crecea.dk

 

 


Link til tilmeldingInformation om arbejdsmiljørepræsentant

'Den gode trivselssamtale på apoteket'

”Den gode trivselssamtale på apoteket –en til en- samtalen”. Formålet med en god trivselssamtale er at skabe et godt arbejdsmiljø ved at forebygge arbejdsskader, stress og andre psykosociale belastninger. Gode trivselssamtaler kan være med til at forebygge længerevarende sygefravær men også til at fastholde gode og dygtige medarbejdere på apoteket.

I dette nyhedsbrev kan apoteket få inspiration/vejledning til den gode trivselssamtale. CRECEA præsenterer en enkel og simpel model, og vi anbefaler, at TRIO (TR, AMR og ledelse) drøfter lokalt, hvordan apoteket kan arbejde med trivsel fx ved hjælp af den individuelle samtale med medarbejderne.

 

På webinaret den 27. september 2023 præsenterede Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe en model for trivselssamtaler - hvordan I kommer i gang, hvordan gennemføres trivselssamtaler og hvordan følger I op på samtalerne? 


Gense webinar via linkDen gode trivselssamtale

'Temadag 2023'

”Hvordan styrker vi arbejdsfællesskabet på apoteket?”

 

CRECEA har i oktober/november afholdt temadag i Roskilde, Middelfart og Aarhus for apotekets arbejdsmiljøgruppe.

På CRECEAs temadag 2023 fik deltagerne bl.a. en opdatering på de nye regler i arbejdsmiljøloven, som har relevans for apoteker. Deltagerne fik desuden en grundig indsigt i og en genopfriskning af specifikke emner samt konkrete redskaber med hjem til afprøvning på apoteket.

 

Temadagens program:

 • Ny arbejdsmiljølovgivning med relevans for apoteket
 • Tackling af vanskelige kundesituationer - er vi opdateret på vores apotek?
  • Hvorfor giver social kapital god mening på apoteket?
  • Unge og arbejdsmiljø - hvad viser forskningen? Hvad kan vi gøre på apoteket?
  • Hvordan styrker vi arbejdsfællesskabet på apoteket? - Hvad er det gode arbejdsfællesskab? - Afprøvning af apoteks-dialogspil om det gode arbejdsfællesskab.

 

Oplægsholdere på temadagen var Maja Frahm Oue og Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe.

 

Her finder I materiale samt oplæg fra temadagen.


Arbejdsfællesskabet på apoteketOpdater din arbejdsmiljøvidenSocial kapitalDialogspil - Arbejdsfællesskabet på apoteketSpørgsmål til dialogspilTackling af vanskelige kunderUnge og arbejdsmiljø

Besøg af CRECEAs ergo-/fysioterapeut

Variation i arbejdet og go’ brug af kroppen når du arbejder på apotek!

 

Som en del af den kollektive aftale med Danmarks Apotekerforening tilbyder CRECEAs apotekergruppe et gratis besøg af en ergo- eller fysioterapeut på apoteket. I forbindelse med forskellige webinarer har CRECEA bl.a. fortalt om god ergonomi på apoteket fx ved skranken og om variation i arbejdet på apotekerne.

 

CRECEA tilbyder nu en ergonomisk vejledning ude hos jer på apotekerne, hvor vi bl.a. vil tale med hver enkelt medarbejder i forhold til go’ brug af kroppen på arbejdet. Besøget kunne fx indeholde:

 • ½ times fælles oplæg på morgenmøde om generelle principper for god ergonomi på apoteket
 • En kort gennemgang med hver medarbejder, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes arbejdsfunktioner
 • En kort afrapportering til apotekets arbejdsmiljøgruppe mundtligt eller skriftligt

 

Eksempler på den individuelle rådgivning:

 • Hvordan placerer du skærm, tastatur, scanner mm, så det passer godt til dig og ikke mindst dit syn?
 • Hvordan er dine arbejdsstillinger ved pakkebordet, IT-arbejdspladsen, skranken?
 • Hvordan indstiller du din stol let og hurtigt, så den passer til dig og dit arbejde?
 • Hvordan bruges en stå-støtte-stol?
 • Og ikke at forglemme - chauffører, bude og servicemedarbejdere - indretning af bil, rengøringsvogne, løft og transport af kasser - bruger du kroppen bedst muligt?

 

Hvis I ønsker det - er der mulighed for at vi kan se på lette og gode øvelser, der giver mere variation i dagligdagen på apoteket. Her henvises også til CRECEAs sidste webinar ’Gode øvelser for muskler og led’, hvor Allan Dehn viste forskellige øvelser - se www.crecea.dk/apoteker.

 

Besøget er som sagt en del af den kollektive aftale med Apotekerforeningen og gratis for det enkelte apotek.

 

Har I lyst til at få besøg af en ergo-/fysioterapeut - så kontakt Karen Boeskov som vil koordinere besøg med en CRECEA-kollega i hele DK.

Karen kan kontaktes på mail: kbo@crecea.dk eller mobil: 2428 9171.

Vi glæder os til at møde jer ude på apotekerne!


Skærmbriller

Synskravene er lidt anderledes, når vi læser på en computerskærm - end når vi læser i en bog eller på et stykke papir. Særligt med alderen kan det udfordre øjnene, når vi i længere tid skal fokusere på skærmen.

Derfor har nogle behov for at bruge en anden brille, end den vi normalt anvender, når vi skal udføre skærmarbejde.

På apoteket er et godt eksempel på særlige udfordringer for synet arbejdet i skranken. Du skal kunne se kunderne ude i salgsområdet, se kunderne tæt på, se på skærm/tastatur, se tekst på etiketter og præparater….…

-          Hvornår skal vi være opmærksomme på behovet for skærmbriller?

-          Regler om skærmbriller

Læs mere om emnet i det vedhæftede nyhedsbrev.


Skærmbriller

Arbejdsskader på apoteket

Arbejdsskader på apoteket - håndtering og anmeldelse. Alle har ret til at anmelde en arbejdsskade. Arbejdsgiveren har i arbejdsmiljølovens regi pligt til at anmelde en arbejdsulykke, når den har medført fravær i én dag eller mere udover den dag, hvor medarbejderen kom til skade. Anmeldelsen skal ske digitalt senest 14 dage efter den skadelidtes første fraværsdag.

 

CRECEA genudsender materialet om arbejdsskader på apoteket, der er ganske få ændringer, men CRECEA er blevet opmærksom på, at man fra myndighedernes side er blevet skarpere på tidsfristen for anmeldelse af arbejdsulykker.

 

 


Arbejdsskader på apoteket

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk