Nyheder for Apotekerne


Skærmbriller

Synskravene er lidt anderledes, når vi læser på en computerskærm - end når vi læser i en bog eller på et stykke papir. Særligt med alderen kan det udfordre øjnene, når vi i længere tid skal fokusere på skærmen.

Derfor har nogle behov for at bruge en anden brille, end den vi normalt anvender, når vi skal udføre skærmarbejde.

På apoteket er et godt eksempel på særlige udfordringer for synet arbejdet i skranken. Du skal kunne se kunderne ude i salgsområdet, se kunderne tæt på, se på skærm/tastatur, se tekst på etiketter og præparater….…

-          Hvornår skal vi være opmærksomme på behovet for skærmbriller?

-          Regler om skærmbriller

Læs mere om emnet i det vedhæftede nyhedsbrev.


Skærmbriller

Webinar om god ergonomi i skranken og skærmbriller

På forårets sidste webinar mødte du Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe, som orienterede om arbejdsstillinger og -teknik i skranken, og viste gode eksempler på indretning af arbejdspladsen.

Anna fortalte også om de særlige synsmæssige udfordringer der er, når du arbejder i skranken - du skal kunne se kunderne ude i salgsområdet, se kunderne tæt på, se skærm/tastatur, se tekst på etiketter og præparater mv.

 • Stående og gående arbejde samt aflastning
 • Arbejdsstillinger omkring tastatur, scanner, printer m.m.
 • Synskrav - herunder skærmarbejde og skærmbriller, fordele/ulemper, hvad siger lovgivningen og hvad er praksis?
  Se også nyhedsbrevet om skærmbriller.

 

 


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

Webinar om at styrke energien på arbejdspladsen

'Få energien tilbage på apoteket'

Webinaret blev afholdt af Anna Mathiasen og arbejds- og organisationspsykolog Tine Bødker Grynnerup, der orienterede om:

 • De 5 elementer i det gode arbejdsfællesskab: Det organisatoriske, det opgaverettede, det faglige og det kollegiale arbejdsfællesskab og Fundamentet det hele bygger på.
 • Konkrete værktøjer til at arbejde med at styrke energien og arbejdsglæden på apoteket.

 

CRECEAs apotekergruppe afholder igen gratis webinar i juni 2021:

 • ’God ergonomi i skranken’ - Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 8:30 - 9:00

Er du ikke allerede tilmeldt så send gerne besked allerede nu til cm@crecea.dk

 


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

Webinar om arbejdsulykker

’Arbejdsulykker - hvordan håndterer vi en arbejdsskade på apoteket?’ 

Webinaret blev afholdt af Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe og arbejdsmiljøkonsulent Jens Kjær Jensen, der orienterede om:

 • Hvad er en arbejdsskade?
 • Forskel på arbejdsulykker og erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse
 • Hvordan anmeldes en arbejdsskade - og forløbet af en anmeldelse?
 • Risikovurdering på apoteket
 • Eksempler på arbejdsskade på et apotek 

 

NB!

I forbindelse med webinaret blev der stillet følgende spørgsmål ”skal fravær efter vaccination anmeldes som arbejdsskade”? Ifølge CRECEAs speciallæge i arbejdsmedicin Jens Brandt, så skal det ikke anmeldes. 

 

CRECEAs apotekergruppe afholder igen gratis webinarer i maj og juni 2021:

 • ’Få energien tilbage på apoteket’ - Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 8:30 - 9:00
 • ’God ergonomi i skranken’ - Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 8:30 - 9:00

Er du ikke allerede tilmeldt så send gerne besked allerede nu til cm@crecea.dk  


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

Kom på gratis webinar med CRECEA!

Til Apotekets arbejdsmiljøgruppe

CRECEAs apotekergruppe afholder i foråret 3 forskellige webinarer for Apotekets arbejdsmiljøgruppe - apoteker, arbejdsmiljørepræsentant og andre interesserede. 

Alle 3 webinarer har en varighed af ½ time og afholdes fra kl. 8:30 til 9:00.

 

 1. ’Arbejdsulykker - hvordan håndterer vi en arbejdsskade på apoteket’ - Onsdag den 21. april 2021
 2. ’Få energien tilbage på apoteket’ - Tirsdag den 18. maj 2021 (nærmere beskrivelse følger)
 3. ’God ergonomi i skranken’ - Tirsdag den 8. juni 2021 (nærmere beskrivelse følger)

 

På det første webinar ’Hvordan håndterer vi en arbejdsskade på apoteket?’ som vi afholder onsdag den 21. april 2021 kl. 8:30 - 9:00 vil Jens Kjær Jensen og Anna Mathiasen orientere om:

-          Hvad er en arbejdsskade?

-          Forskel på arbejdsulykker og erhvervssygdom/arbejdsbetinget lidelse

-          Hvordan anmeldes en arbejdsskade - og forløbet af en anmeldelse?

-          Risikovurdering på apoteket

-          Eksempler på arbejdsskade på et apotek

 

Tilmeld dig webinaret - senest den 19.04.2021 - ved at sende en mail til: Connie Moss - cm@crecea.dk

Du vil efterfølgende modtage yderligere information.


Arbejdsmiljø på apoteket - Temadag 2021

Invitation til temadag for apotekets arbejdsmiljøgruppe - Efterår 2021

Corona har på flere måder haft betydning for afholdelse af flere aktiviteter i det sidste år, men CRECEAs apotekergruppe er nu klar med en temadag for apotekets arbejdsmiljøgruppe, som forhåbentlig kan afholdes med fysisk fremmøde.

 

Temadagen afholdes:

Tirsdag den 9. november i Middelfart

Tirsdag den 16. november i København

Tirsdag den 23. november i Aarhus

 

Vi har sammensat et meget relevant og spændende program med én fælles overskrift ’Psykologisk sikkerhed’.

Formiddagen har et fælles tema om ’Psykologisk sikkerhed på apoteket’. Om eftermiddagen deltager du i 2 Workshops - den ene giver konkrete værktøjer til sygefraværsindsatsen på apoteket, og den anden omhandler kommunikation og tonen internt på apoteket.

Det bliver en indholdsrig dag, hvor du kan hente ny viden, inspiration og værktøjer med hjem på apoteket.

 

Tilmeld dig via de nedenstående link - på tlf. 7010 8600 eller på mail til cm@crecea.dk. Har I spørgsmål til temadagen - så kontakt os gerne. Vi glæder os til at se jer.


Tilmeld dig her - Temadag 2021 i KøbenhavnTilmeld dig her - Temadag 2021 i MiddelfartTilmeld dig her - Temadag 2021 i AarhusTemadag 2021 - Program

'Toner der spiller på arbejdet'

'Toner der spiller på arbejdet' - den gode tone smitter!

Den gode stemning og det gode samarbejde fremmer trivslen alle steder - også på apoteket! Hvad kan vi selv gøre for at bevare en god omgangstone og finde balancen i en ofte travl hverdag. Det, at vi bliver beviste om den måde vi omgås og respekterer hinanden på, har også stor betydning for den service vi yder kunderne fx på apoteket.

 

Som inspiration til at bevare eller fremme de gode toner kan du læse meget mere om emnet i det vedhæftede nyhedsbrev.


Toner der spiller på arbejdet

Arbejdsskader på apoteket

Arbejdsskader på apoteket - håndtering og anmeldelse. Alle har ret til at anmelde en arbejdsskade. Arbejdsgiveren har i arbejdsmiljølovens regi pligt til at anmelde en arbejdsulykke, når den har medført fravær i én dag eller mere udover den dag, hvor medarbejderen kom til skade. Anmeldelsen skal ske digitalt senest 9 dage efter den skadelidtes første fraværsdag.

 

CRECEA genudsender materialet om arbejdsskader på apoteket, der er ganske få ændringer, men CRECEA er blevet opmærksom på, at man fra myndighedernes side er blevet skarpere på tidsfristen for anmeldelse af arbejdsulykker.

 

 


Arbejdsskader på apoteket

Krænkende handlinger

Politik om ’Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane’!

 

CRECEA har udsendt en tjekliste, som I kan bruge på apoteket, hvis I skal i gang med at udforme en politik om ’Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane’!.

 

CRECEA foreslår, at TRIO (apoteker, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) er centrum for udformning af en politik. Der er ikke ét færdigt facit, men I skal sikre, at politikken forankres lokalt på jeres apotek, og at politikken giver god mening netop for jer og jeres måde at samarbejde på. Når TRIO har udarbejdet et udkast, opfordrer CRECEA til, at medarbejderne får mulighed for at kommentere.

 

Som så mange andre personalepolitikker er det processen med udformning af en politik, der er særligt givende - og det er her, at trivsel og forebyggelse kan drøftes blandt alle på apoteket.

 

Har I spørgsmål - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600


Krænkende handlinger

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket!

Plexiglasskærme virker godt i skranken, når det drejer sig om at forhindre smitte. Men det kan ind imellem være svært (nu også med mundbind) at høre, hvad kunden siger og vice versa. Lige pludselig ’vandrer’ talen på en anderledes måde - også i forhold til kollegaer, der betjener kasserne ved siden af.

CRECEA har i dette nyhedsbrev opsamlet erfaringer fra apoteker om plexiglasskærme og støj/tale.

 

Konflikter mellem kunder – når kunderne er ’Corona-Politi’

I sidste uge blev CRECEA også kontaktet af forskellige apoteker vedr. kunder, der agerer CORONA-politi på apoteket, og medarbejderne har derfor været nødt til at konfliktnedtrappe mellem kunderne. Heldigvis er apotekerne rigtigt gode til og har erfaring med at konfliktnedtrappe, men situationen er tilspidset lige nu. Drøft lokalt på apoteket, hvordan sådanne kunde-situationer kan håndteres bedst muligt, og hvordan I støtter hinanden i denne opgave.

 

 


COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk