Nyhedsbreve og infomails


2019

Infomail - oktober

APV i ledergruppen

En APV er en arbejdspladsvurdering, som er for alle på apoteket – den omhandler det fysiske, ergonomiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø. Men en traditionel APV rammer sjældent plet på det særlige psyko-sociale arbejdsmiljø, der knytter sig til ledelsesfunktionerne på apoteket.

 Med ”APV i ledergruppen” kan apotekets ledelse/ledergruppe undersøge, hvordan ledelsen trives og samarbejder for i fællesskab at kunne løse apotekets kerneopgave og sikre den gode trivsel på apoteket.

Som ved en traditionel APV består ”APV i ledergruppen” af:

  • Identifikation og kortlægning
  • Prioritering og handleplan

Modellen beskriver meget konkret, hvordan et 2 timers ledermøde kan bruges til ”APV i ledergruppen”.

 

Har apoteket spørgsmål eller kommentarer til ”APV i ledergruppen”, så kontakt gerne CRECEA v. Arbejds- og organisationspsykolog Tine Grynnerup på tbg@crecea.dk eller telefon 24 28 91 52

 

Nyhedsbrev nr. 73

Hvilke krav er der til spiseplads, omklædning, toilet mm på en arbejdsplads?

CRECEA får mange henvendelser fra apoteker, der skal etablere nyt apotek – fx i et storcenter eller inde i en dagligvarebutik. Reglerne i arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet gælder for alle arbejdspladser, men sommetider er rammerne i et storcenter eller i en dagligvarebutik på forhånd bestemt, og apoteket skal sikre, at netop de såkaldte velfærdsforanstaltninger lever op til kravene.

 

I nyhedsbrev nr. 71 kan arbejdsmiljøgruppen læse mere om indretning i et apotek, hvor pladsen måske er knap, og de overordnede rammer er givet på forhånd.

 

Infomail - marts

Brug CRECEA på apoteket

Efter aftale med arbejdsgruppen vedr. apotekernes arbejdsmiljø bestående af både repræsentanter for Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark – fremsender CRECEA hermed inspiration til apoteket til brug i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Når I bruger CRECEA som arbejdsmiljørådgiver, vil vi sammen tænke forebyggelse. Når vi forebygger, opnår vi et mere proaktivt arbejdsmiljø, end når vi skal løse problemer på bagkant. Lad os fokusere på den forebyggende indsats til et bedre arbejdsmiljø med god trivsel.

 

Samtidig fremsender vi ny vejledning fra Arbejdstilsynet om ”Krænkede handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”. Der har været en del i pressen aktuelt om netop denne vejledning. Vejledningen peger på en række konkrete initiativer til forebyggelse, som CRECEA anbefaler, at apotekets arbejdsmiljøgruppe drøfter lokalt.


Vejledning fra AT om Krænkede handlingerBrug CRECEA på apoteketNyhedsbrev nr. 73

2018

Nyhedsbrev nr. 72

Sygefravær

Vi har fået en del henvendelser i forhold til hvilken rolle arbejdsmiljøgruppen på apoteket har, og hvad man skal og kan i forbindelse med fravær.

Nyhedsbrevet er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmiljø Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter for Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen, Pharmadanmark og CRECEA.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I som altid velkommen til at kontakte CRECEA på 70108600 eller Maja Frahm Oue på mfo@crecea.dk eller 22747017.

 

Nyhedsbrev nr. 71

Blanding af Penicillinmikstur

I samarbejde med arbejdsgruppen for apotekernes arbejdsmiljø udsender CRECEA hermed  nyhedsbrev om arbejdsmiljø ved blanding af penicillin.

CRECEA får ofte henvendelser om dette emne, så vi har valgt at opdatere et ældre nyhedsbrev.

Vi opfordrer apotekets arbejdsmiljøgruppe til at gennemse rutiner for blanding af penicillin med udgangspunkt i CRECEAs anbefalinger. Vær opmærksom på, at der på side 2 er en guide til sikker blanding, som I med fordel kan printe ud. Har I spørgsmål – så kontakt gerne civilingeniør Stinus Kappel Andersen, CRECEA.

 

Infomail - marts

Forberedelse til besøg fra Arbejdstilsynet

CRECEA får i øjeblikket en del henvendelser fra apoteker, der er varslet besøg fra arbejdstilsynet, og vi kan registrere, at det er over hele landet.

Vi har ikke fået nogle meldinger om landsdækkende kampagner, så hvilke apoteker der besøges, er uvist.

I den vedhæftede fil giver vi arbejdsmiljøgruppen nogle nyttige tips til forberedelse af besøg fra arbejdstilsynet.

Væsentlige dokumenter er:

Apoteket er velkommen til at kontakte CRECEA for yderligere information. CRECEA kommer gerne på besøg på apoteket og rådgiver om arbejdsmiljøet og organiseringen af dette.

 

 


Når arbejdstilsynet kommer på besøg på apoteketNyhedsbrev nr 71Nyhedsbrev nr 72

2017

Infomail - juni

Anmeldelse af arbejdsskader - Er I klar til det nye EASY?

Den 17. juni 2017 går en ny og forbedret version af EASY i luften, som skal tilgås fra www.Virk.dk. EASY er Jeres system til anmeldelse af arbejdsulykker.

Tidligere kunne apoteket logge sig ind ved hjælp af CVR-nummer, men det nye er, at systemet går via www.Virk.dk, og derfor skal der bruges NEM-ID til log ind nu. Apotekeren har efter al sandsynlighed et virksomheds-NEM-ID. Alternativt kan der udstedes medarbejdersignatur.

Nyt er også, at systemet er linket op på CPR-registreret, så når den skadesramtes CPR-nummer er skrevet ind – så kommer der en række informationer op automatisk i systemet.

For at kunne bruge det nye EASY, er der en række ting, I skal være opmærksomme på. I kan læse meget mere om det nye EASY, og om hvad I skal gøre for at blive klar til det nye system på denne side: www.aes.dk/nyeasy

 

Infomail - april

Transport af farligt gods - revideret

I forlængelse af tidligere udsendt materiale til apotekerne vedrørende ”Transport af farligt gods” udsender CRECEA hermed en revideret version (materialet ligger på forsiden)

Følgebrevet indledes med nogle af de typiske spørgsmål, der har været til det udsendte materiale. I PowerPoint-materialet er der tilføjet nogle nye slides – markeret med ”NYT”.

Har apoteket spørgsmål – kontakt Cand.Scient. Tea Johansen på mail: tj@crecea.dk eller telefon 70108600.

 

Infomail - januar

CRECEA kan hjælpe apoteket med indberetning af vanskelige kunder

Vi opfordrer alle apoteker, der har gennemgået problematiske kundesituationer på apoteket – fx trusler, krænkelser og i værste tilfælde tyveri og røveri – til at indberette episoden i højre spalte: Intern registrering af vanskelige episoder med kunder på apoteket

Eller kontakt CRECEA på telefon 70108600 – så kan vi indberette episoden for Jer. Spørg efter en konsulent fra CRECEAs apotekergruppe.

 


Farligt gods - revideretFarligt gods, følgebrev - revideret

2016

Infomail - september

Transport af farligt gods 

Beredskabsstyrelsen har udsendt nye regler på baggrund af de europæiske regler for transport af farligt gods. Apotekerne i Danmark er omfattet af dele af denne lovgivning - der i øvrigt er et komplekst skrift på ca. 2000 sider.

 

CRECEA har været i dialog med Beredskabsstyrelsen om, hvilke krav der er til apotekerne. Af det vedhæftede materiale fremgår følgende:

  • Krav om uddannelse af det personale, der transporter farligt gods og pakker kanylebokse.
  • Uddannelsen skal registreres - bl.a. med bevis for deltagelse. CRECEA foreslår, at den uddannelsesansvarlige på apoteket gennemgår materialet med de relevante medarbejdere.
  • CRECEA har udarbejdet et forslag til tekst, som apoteket kan benytte i kvalitetssystemet.

 

Vi håber, at materialet kan bruges i det videre arbejde med overholdelse af reglerne for transport af farligt gods. Ved evt. spørgsmål - kontakt gerne: Cand. scient. Tea Johansen på telefon 24 28 91 65 eller mail tj@crecea.dk

 

Nyhedsbrev Nr. 70

2 Nye lovopdateringer

Hermed 2 lovopdateringer med relevans for arbejdsmiljøarbejdet på apoteket:

  • Vedrørende den supplerende efteruddannelse til arbejdsmiljøgruppens medlemmer, hvor der nu er krav om skriftlig dokumentation af tilbud om efteruddannelse
  • Vedrørende arbejdsrelateret vold, der nu også omfatter risiko for vold uden for arbejdstiden. 

 

Nyhedsbrev Nr. 69

Elektronisk APV

Nu er det også muligt at gennemføre en klassisk APV elektronisk. Hvis I på apoteket er interesseret i at afprøve denne model, næste gang I skal gennemføre APV – så kontakt gerne CRECEA på tlf 70 10 86 00. I kan finde mere om APV og andre alternative modeller under punktet APV på denne hjemmeside. Det er vigtigt at diskutere internt i arbejdsmiljøorganisationen, hvilke fordele og ulemper der kan være ved de forskellige modeller.


Nyhedsbrev nr. 70Nyhedsbrev nr. 69Undervisningsmateriale - transport af farligt godFølge brev - transport af farligt gods

2015

Nyhedsbrev Nr. 68

Hvordan med arbejdsmiljøet, når der etableres ny filial? – Hvordan med organiseringen af arbejdsmiljøet, når apoteket har flere afdelinger?

Husk at integrere det gode arbejdsmiljø allerede i planlægnings- og projekteringsfasen, når apoteket bygger om eller bygger nyt!  Vi tænker særligt aktuelt på de mange apoteker, der opretter nye filialer eller laver et udsalg om til en filial. Får apoteket flere afdelinger, har det også betydning for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. I nyhedsbrevet kan I læse mere om disse to temaer. 

 

Nyhedsbrev Nr. 67

Alenearbejde og godt arbejdsmiljø på apoteket 

”Medarbejderne kan opleve alenearbejde meget forskelligt – nogle elsker det, mens andre kan opleve en vis usikkerhed. CRECEA opfordrer derfor apotekernes arbejdsmiljøgruppe til at sætte fokus på alenearbejde og vurdere, om der er behov for tiltag i forhold til at sikre et trygt og godt arbejdsmiljø for de, der udfører alenearbejdet.” Læs mere i nyhedsbrevet.

 


Nyhedsbrev nr. 68Nyhedsbrev nr. 67

2014

Nyhedsbrev Nr. 66

Vælg den aktive vej på apoteket – når det gør ondt Træn med elastikker og mindsk smerter i nakke og skuldre

CRECEA ved, at mange apoteksansatte døjer med muskelsmerter, og vi vurderer, at disse øvelser også vil være egnet til at mindske smerter i nakke, skuldre og arme hos ansatte på apoteker. Derfor, hvis ud er en af dem eller ønsker at forebygge smerter finde du information i dette nyhedsbrev.

 


Nyhedsbrev nr. 66 Træn med elastikker

2013

NyhedsbrevNr. 65

Forbyggelse af kanylestik på apoteket

CRECEA har udformet et enkelt undervisningsmateriale om forebyggelse af kanylestik på apoteket, som vi vil opfordre apoteket til at anvende på fx et morgenmøde.

Materialet indeholder bl.a:

  • Udkast til et informationsbrev, der kan udleveres til hjemmepleje eller andre kunder.
  • Vejledning ”Hvis du stikker dig på en kanyle”.
  • Anmeldelse af stikskader som arbejdsulykke 

Har I spørgsmål eller kommentarer – kontakt gerne CRECEA.

 

OBS - nyhedsbrevet er blevet opdateret i september 2015

 


Nyhedsbrev nr. 65 Forebyggelse af kanylestik ver.2

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk