APV (ArbejdsPladsVurdering)

Alle apoteker med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering senest hvert tredje år. APV skal også gennemføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og -processer, der har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet.

 

Arbejdspladsvurderingen skal omfatte:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdsforholdene
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdsforholdene
  • Prioritering og opstilling af handlingsplan
  • Retningslinier for opfølgning på handlingsplan

 

Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af og opfølgning på arbejdspladsvurderingen.

 

Der er metodefrihed på området bl.a. er det muligt at gennemføre en klassisk APV elektronisk - se efterfølgende ideer til forskellige modeller/skemaer.  

Har i spørgsmål så kontakt Anne-Birte Ransby på abr@crecea.dk eller 24289156


APV i ledergruppen


APV i ledergruppen

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk