APV (ArbejdsPladsVurdering)

Alle apoteker med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering senest hvert tredje år. APV skal også gennemføres, når der sker ændringer i arbejdet, arbejdsmetoder og -processer, der har betydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet.

 

Arbejdspladsvurderingen skal omfatte:

  • Identifikation og kortlægning af arbejdsforholdene
  • Beskrivelse og vurdering af arbejdsforholdene
  • Prioritering og opstilling af handlingsplan
  • Retningslinier for opfølgning på handlingsplan

 

Arbejdsgiveren skal inddrage arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af og opfølgning på arbejdspladsvurderingen.

 

Der er metodefrihed på området bl.a. er det muligt at gennemføre en klassisk APV elektronisk - se efterfølgende ideer til forskellige modeller/skemaer.  

Har i spørgsmål så kontakt Anne-Birte Ransby på abr@crecea.dk eller 24289156


APV - Værktøjer/Modeller

Det er vigtigt, at I internt i arbejdsmiljøorganisationen drøfter, hvilke fordele og ulemper der kan være ved de forskellige modeller.


Model 1 - APV på arbejdsfunktionerModel 2 - TjeklisteModel 3 - APV på arbejdsmiljø og trivselModel 1 - Word - APV på arbejdsfunktionerModul 2 - Word - TjeklisteModel 3 - Word - APV på arbejdsmiljø og trivsel

APV - Værktøjer/ Elektronisk APV

Nu er det også muligt at gennemføre en klassisk APV elektronisk. Hvis I på apoteket er interesseret i at afprøve denne model, næste gang I skal gennemføre APV – så kontakt gerne CRECEA på tlf 70 10 86 00.


Information Elektronisk APVSkema Elektronisk APV - demo

APV - Værktøjer/Dialogbaseret APV - Konsensusmodel


Information APV-KonsensusmodelSkema - Konsensusmodel

APV i ledergruppen

En APV er en arbejdspladsvurdering, som er for alle på apoteket – den omhandler det fysiske, ergonomiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø. Men en traditionel APV rammer sjældent plet på det særlige psyko-sociale arbejdsmiljø, der knytter sig til ledelsesfunktionerne på apoteket.

 Med ”APV i ledergruppen” kan apotekets ledelse/ledergruppe undersøge, hvordan ledelsen trives og samarbejder for i fællesskab at kunne løse apotekets kerneopgave og sikre den gode trivsel på apoteket.

Som ved en traditionel APV består ”APV i ledergruppen” af:

  • Identifikation og kortlægning
  • Prioritering og handleplan

Modellen beskriver meget konkret, hvordan et 2 timers ledermøde kan bruges til ”APV i ledergruppen”.

 

Har apoteket spørgsmål eller kommentarer til ”APV i ledergruppen”, så kontakt gerne CRECEA v. Arbejds- og organisationspsykolog Tine Grynnerup på tbg@crecea.dk eller telefon 24 28 91 52


APV i ledergruppen

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk