Materiale fra Kurser, Webinarer og Temadage

 


2021 - Webinar: Besøg af Arbejdstilsynet

’Sådan forbereder apoteket sig til besøg fra Arbejdstilsynet’

Webinaret blev afholdt onsdag den 24. november 2021 - Anna Mathiasen orienterede om, hvordan apoteket kan forberede sig til besøg fra Arbejdstilsynet, herunder fokuspunkter, som Arbejdstilsynet som oftest vil føre tilsyn på:

-          Hvordan er det formelle arbejdsmiljø - dvs. arbejdsmiljøorganisation, APV, arbejdsulykker m.m.

-          Hvordan er det reelle arbejdsmiljø - gennemgang på apoteket, hvilke temaer er aktuelle i et tilsyn?

-          Procedure omkring tilsyn fra Arbejdstilsynet

-          Hvordan kan apoteket få hjælp og sparring?

 

Her finder du Anna Mathiasens slides fra webinaret - I har også mulighed for at se en optagelse fra det afholdte webinar via linket.


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

2021 - Webinar: Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

CRECEA har den 15. september 2021 afholdt webinar med følgende emne: ’Få det bedste ud af den årlige arbejdsmiljødrøftelse’

Jens Kjær Jensen og Anna Mathiasen informerede om ’Den årlige arbejdsmiljødrøftelse’, som er lovpligtig og et rigtigt godt udgangspunkt for at forbedre jeres arbejdsmiljø og det løbende arbejde med at udvikle arbejdsmiljøet på apoteket.

På webinaret blev der fortalt om de elementer, som I skal forholde jer til - samt bl.a. idéer til de arbejdsmiljømål, I skal fastlægge og arbejde efter i fremtiden.


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

2021 - Webinar: God ergonomi i skranken

På forårets sidste webinar den 8. juni 2021 mødte du Anna Mathiasen fra CRECEAs apotekergruppe, som orienterede om arbejdsstillinger og -teknik i skranken, og viste gode eksempler på indretning af arbejdspladsen.

Anna fortalte også om de særlige synsmæssige udfordringer der er, når du arbejder i skranken - du skal kunne se kunderne ude i salgsområdet, se kunderne tæt på, se skærm/tastatur, se tekst på etiketter og præparater mv.

  • Stående og gående arbejde samt aflastning
  • Arbejdsstillinger omkring tastatur, scanner, printer m.m.
  • Synskrav - herunder skærmarbejde og skærmbriller, fordele/ulemper, hvad siger lovgivningen og hvad er praksis?
    Se også nyhedsbrevet om skærmbriller.


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

2021 - Webinar: Få energien tilbage på apoteket

Få energien tilbage på apoteket'

Webinaret blev afholdt den 18. maj 2021 af Anna Mathiasen og arbejds- og organisationspsykolog Tine Bødker Grynnerup, der orienterede om:

  • De 5 elementer i det gode arbejdsfællesskab: Det organisatoriske, det opgaverettede, det faglige og det kollegiale arbejdsfællesskab og Fundamentet det hele bygger på.
  • Konkrete værktøjer til at arbejde med at styrke energien og arbejdsglæden på apoteket.


Se webinaret via dette linkSlides fra webinar

2021 - Temadag - Psykologisk sikkerhed

CRECEA har i efteråret 2021 afholdt 3 Temadage i henholdsvis Middelfart, København og Aarhus.

Corona har på flere måder haft betydning for afholdelse af fysiske aktiviteter - og CRECEAs apotekergruppe var glade for at det lykkedes at afholde temadagen ’Psykologisk sikkerhed’ .

 

Programmet var sammensat med udgangspunkt i, at deltagerne kunne hente ny viden, inspiration og værktøjer med hjem på apoteket. Indhold på dagen var et tema om ’Psykologisk sikkerhed på apoteket’ og 2 forskellige Workshops - den ene med konkrete værktøjer til sygefraværsindsatsen på apoteket, og et omhandlende kommunikation og tonen internt på apoteket.

Se materiale fra dagen via disse links.


At tro eller at vide De Bonos TænkehatteSpørgeskema 'Psykologisk tryghed'Temadag 2021 - Program

2019 - Sikkert og sundt arbejdsmiljø på apoteket

Her finder du materiale fra temadagen 2019 - Arbejdsmiljø for chauffører, bude, rengørings- og serviceassistenter på apoteket.


Liste over vejledninger mvSikkert og sundt arbejdsmiljøUndgå stikskader

2018 - Job uden stress

Her finder du materialet til temadagene 2018 "Job uden stress"


Er din medarbejder stressramt?Efter stress? – om at komme tilbage på arbejdeSlidesCasesIdekatalog

2016 - Kerneopgave og psykisk arbejdsmiljø

Her finder du materialet fra temadagene i 2016 om "Kerneopgaven - og psykisk arbejdsmiljø"

 


Kerneopgaven og psykisk arbejdsmijøSupplerende værktøjskasse

2015 - Trivsel og forandring

Her findes materialet fra temadagene i 2015 omkring "Trivsel under forandring".

 


Slides fra Temadag 2015

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk