Nyhedsbreve og infomails


2020

 

Nyhedsbrev nr. 1/2020 er udsendt til apotekets arbejdsmiljøgruppe

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Idet mange apoteker vælger arbejdsmiljørepræsentant her i løbet af foråret, har vi sendt en opdatering på reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentant - oftest forkortet AMR. Hvis der på jeres apotek skal vælge arbejdsmiljørepræsentant, gør vi opmærksom på, at CRECEA afholder et lovpligtigt arbejdsmiljøkursus for apoteker den 25-26-27 maj 2020. 

Som supplerende efteruddannelse for medlemmer af apotekets arbejdsmiljøgruppe vil der traditionen tro være mulighed for at deltage på apoteker-temadage i efteråret 2020. CRECEA udsender invitation i maj 2020.

 

 

Nyhedsbrev nr 2/2020 udsendt til apotekets arbejdsmiljøgruppe

Opbevaring af hånddesinfektion på apoteket

Mange apoteker har nu et større lager af hånddesinfektion, og CRECEA har fået flere henvendelser om opbevaring af sprit og lignende.

I visse tilfælde er lageret af en størrelse, der påkræver særlig opmærksomhed iflg. gældende lovgivning om ”Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker”.

I det vedhæftede nyhedsbrev kan du få information om, hvordan reglerne er på dette område.

 

Har I spørgsmål til det fremsendte nyhedsbrev - så kontakt os gerne på tlf. 7010 8600 eller på mail crecea@crecea.dk.


Valg af arbejdsmiljørepræsentant AMROpbevaring af hånddesinfektion på apoteket

2019

Infomail - oktober

APV i ledergruppen

En APV er en arbejdspladsvurdering, som er for alle på apoteket – den omhandler det fysiske, ergonomiske, kemiske og psykiske arbejdsmiljø. Men en traditionel APV rammer sjældent plet på det særlige psyko-sociale arbejdsmiljø, der knytter sig til ledelsesfunktionerne på apoteket.

 Med ”APV i ledergruppen” kan apotekets ledelse/ledergruppe undersøge, hvordan ledelsen trives og samarbejder for i fællesskab at kunne løse apotekets kerneopgave og sikre den gode trivsel på apoteket.

Som ved en traditionel APV består ”APV i ledergruppen” af:

  • Identifikation og kortlægning
  • Prioritering og handleplan

Modellen beskriver meget konkret, hvordan et 2 timers ledermøde kan bruges til ”APV i ledergruppen”.

 

Har apoteket spørgsmål eller kommentarer til ”APV i ledergruppen”, så kontakt gerne CRECEA v. Arbejds- og organisationspsykolog Tine Grynnerup på tbg@crecea.dk eller telefon 24 28 91 52

 

Nyhedsbrev nr. 73

Hvilke krav er der til spiseplads, omklædning, toilet mm på en arbejdsplads?

CRECEA får mange henvendelser fra apoteker, der skal etablere nyt apotek – fx i et storcenter eller inde i en dagligvarebutik. Reglerne i arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet gælder for alle arbejdspladser, men sommetider er rammerne i et storcenter eller i en dagligvarebutik på forhånd bestemt, og apoteket skal sikre, at netop de såkaldte velfærdsforanstaltninger lever op til kravene.

 

I nyhedsbrev nr. 71 kan arbejdsmiljøgruppen læse mere om indretning i et apotek, hvor pladsen måske er knap, og de overordnede rammer er givet på forhånd.

 

Infomail - marts

Brug CRECEA på apoteket

Efter aftale med arbejdsgruppen vedr. apotekernes arbejdsmiljø bestående af både repræsentanter for Danmarks Apotekerforening, Farmakonomforeningen og Pharmadanmark – fremsender CRECEA hermed inspiration til apoteket til brug i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Når I bruger CRECEA som arbejdsmiljørådgiver, vil vi sammen tænke forebyggelse. Når vi forebygger, opnår vi et mere proaktivt arbejdsmiljø, end når vi skal løse problemer på bagkant. Lad os fokusere på den forebyggende indsats til et bedre arbejdsmiljø med god trivsel.

 

Samtidig fremsender vi ny vejledning fra Arbejdstilsynet om ”Krænkede handlinger, herunder mobning og seksuel chikane”. Der har været en del i pressen aktuelt om netop denne vejledning. Vejledningen peger på en række konkrete initiativer til forebyggelse, som CRECEA anbefaler, at apotekets arbejdsmiljøgruppe drøfter lokalt.


Vejledning fra AT om Krænkede handlingerBrug CRECEA på apoteketNyhedsbrev nr. 73

2018

Nyhedsbrev nr. 72

Sygefravær

Vi har fået en del henvendelser i forhold til hvilken rolle arbejdsmiljøgruppen på apoteket har, og hvad man skal og kan i forbindelse med fravær.

Nyhedsbrevet er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmiljø Arbejdsgruppen, der består af repræsentanter for Apotekerforeningen, Farmakonomforeningen, Pharmadanmark og CRECEA.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp, er I som altid velkommen til at kontakte CRECEA på 70108600 eller Maja Frahm Oue på mfo@crecea.dk eller 22747017.

 

Nyhedsbrev nr. 71

Blanding af Penicillinmikstur

I samarbejde med arbejdsgruppen for apotekernes arbejdsmiljø udsender CRECEA hermed  nyhedsbrev om arbejdsmiljø ved blanding af penicillin.

CRECEA får ofte henvendelser om dette emne, så vi har valgt at opdatere et ældre nyhedsbrev.

Vi opfordrer apotekets arbejdsmiljøgruppe til at gennemse rutiner for blanding af penicillin med udgangspunkt i CRECEAs anbefalinger. Vær opmærksom på, at der på side 2 er en guide til sikker blanding, som I med fordel kan printe ud. Har I spørgsmål – så kontakt gerne civilingeniør Stinus Kappel Andersen, CRECEA.

 

Infomail - marts

Forberedelse til besøg fra Arbejdstilsynet

CRECEA får i øjeblikket en del henvendelser fra apoteker, der er varslet besøg fra arbejdstilsynet, og vi kan registrere, at det er over hele landet.

Vi har ikke fået nogle meldinger om landsdækkende kampagner, så hvilke apoteker der besøges, er uvist.

I den vedhæftede fil giver vi arbejdsmiljøgruppen nogle nyttige tips til forberedelse af besøg fra arbejdstilsynet.

Væsentlige dokumenter er:

Apoteket er velkommen til at kontakte CRECEA for yderligere information. CRECEA kommer gerne på besøg på apoteket og rådgiver om arbejdsmiljøet og organiseringen af dette.

 

 


Når arbejdstilsynet kommer på besøg på apoteketNyhedsbrev nr 71Nyhedsbrev nr 72

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk