Fysisk arbejdsmiljø


Besøg på nyindrettede apoteker


Opfølgende besøg på nyindrettede apoteker

Arbejdsmiljø - Ny filial, organisering mv.

Hvordan med arbejdsmiljøet, når der etableres ny filial? – Hvordan med organiseringen af arbejdsmiljøet, når apoteket har flere afdelinger?

Husk at integrere det gode arbejdsmiljø allerede i planlægnings- og projekteringsfasen, når apoteket bygger om eller bygger nyt!

Får apoteket flere afdelinger, har det også betydning for organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet - her kan I læse mere om disse to temaer. 


Arbejdsmiljø - Ny filial

Krav til spiseplads, omklædning mv

Hvilke krav er der til spiseplads, omklædning, toilet mm på en arbejdsplads?

CRECEA får mange henvendelser fra apoteker, der skal etablere nyt apotek – fx i et storcenter eller inde i en dagligvarebutik. Reglerne i arbejdsmiljøloven og bygningsreglementet gælder for alle arbejdspladser, men sommetider er rammerne i et storcenter eller i en dagligvarebutik på forhånd bestemt, og apoteket skal sikre, at netop de såkaldte velfærdsforanstaltninger lever op til kravene.

 

I kan her læse mere om indretning i et apotek, hvor pladsen måske er knap, og de overordnede rammer er givet på forhånd.


Krav til spiseplads, omklædning mv

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket!

Plexiglasskærme virker godt i skranken, når det drejer sig om at forhindre smitte. Men det kan ind imellem være svært (nu også med mundbind) at høre, hvad kunden siger og vice versa. Lige pludselig ’vandrer’ talen på en anderledes måde - også i forhold til kollegaer, der betjener kasserne ved siden af.

CRECEA har i dette nyhedsbrev opsamlet erfaringer fra apoteker om plexiglasskærme og støj/tale.

 

Konflikter mellem kunder – når kunderne er ’Corona-Politi’

I sidste uge blev CRECEA også kontaktet af forskellige apoteker vedr. kunder, der agerer CORONA-politi på apoteket, og medarbejderne har derfor været nødt til at konfliktnedtrappe mellem kunderne. Heldigvis er apotekerne rigtigt gode til og har erfaring med at konfliktnedtrappe, men situationen er tilspidset lige nu. Drøft lokalt på apoteket, hvordan sådanne kunde-situationer kan håndteres bedst muligt, og hvordan I støtter hinanden i denne opgave.


COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk