Nyheder for Apotekerne


Krænkende handlinger

Politik om ’Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane’!

 

CRECEA har udsendt en tjekliste, som I kan bruge på apoteket, hvis I skal i gang med at udforme en politik om ’Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane’!.

 

CRECEA foreslår, at TRIO (apoteker, tillids- og arbejdsmiljørepræsentant) er centrum for udformning af en politik. Der er ikke ét færdigt facit, men I skal sikre, at politikken forankres lokalt på jeres apotek, og at politikken giver god mening netop for jer og jeres måde at samarbejde på. Når TRIO har udarbejdet et udkast, opfordrer CRECEA til, at medarbejderne får mulighed for at kommentere.

 

Som så mange andre personalepolitikker er det processen med udformning af en politik, der er særligt givende - og det er her, at trivsel og forebyggelse kan drøftes blandt alle på apoteket.

 

Har I spørgsmål - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600


Krænkende handlinger

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket

COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket!

Plexiglasskærme virker godt i skranken, når det drejer sig om at forhindre smitte. Men det kan ind imellem være svært (nu også med mundbind) at høre, hvad kunden siger og vice versa. Lige pludselig ’vandrer’ talen på en anderledes måde - også i forhold til kollegaer, der betjener kasserne ved siden af.

CRECEA har i dette nyhedsbrev opsamlet erfaringer fra apoteker om plexiglasskærme og støj/tale.

 

Konflikter mellem kunder – når kunderne er ’Corona-Politi’

I sidste uge blev CRECEA også kontaktet af forskellige apoteker vedr. kunder, der agerer CORONA-politi på apoteket, og medarbejderne har derfor været nødt til at konfliktnedtrappe mellem kunderne. Heldigvis er apotekerne rigtigt gode til og har erfaring med at konfliktnedtrappe, men situationen er tilspidset lige nu. Drøft lokalt på apoteket, hvordan sådanne kunde-situationer kan håndteres bedst muligt, og hvordan I støtter hinanden i denne opgave.

 

På hjemmesiden apoteker.crecea.dk - finder du flere oplysninger og informationer, men kontakt os endelig, hvis du lige står og mangler en oplysning eller ?

Har apoteket spørgsmål til det fremsendte nyhedsbrev - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600 - eller mail crecea@crecea.dk


COVID-19 og arbejdsmiljø på apoteket

AFLYSNING

Temadag om ”Psykologisk sikkerhed - på apoteket”

 

Desværre må vi aflyse årets temadag i november for arbejdsmiljøgruppen på apoteket, hvor emnet er ”Psykologisk sikkerhed - hvad er det? Og hvad betyder det på apoteket?”. Temadagen udskydes til 2021.

 

Alle der har tilmeldt sig temadagen vil snarest modtage yderligere information.

  

Med venlig hilsen

CRECEAs apotekergruppe


Arbejdsmiljø på apoteket - Temadag 2020

Invitation til temadag for apotekets arbejdsmiljøgruppe - Efterår 2020

CRECEA inviterer til temadag for apotekets arbejdsmiljøgruppe. Vi har sammensat et meget relevant og spændende program med én fælles overskrift ’Psykologisk sikkerhed’.

Om eftermiddagen deltager du i 2 Workshops - den ene giver konkrete værktøjer til sygefraværsindsatsen på apoteket, og den anden omhandler kommunikation og tonen internt på apoteket.

Det bliver en indholdsrig dag, hvor du kan hente ny viden, inspiration og værktøjer med hjem på apoteket.

 

Har I spørgsmål til temadagen - så kontakt os gerne på tlf. 7010 8600 eller på mail cm@crecea.dk

Vi glæder os til at se jer.


Tilmeld dig her - Temadag 2020 i KøbenhavnTilmeld dig her - Temadag 2020 i MiddelfartTilmeld dig her - Temadag 2020 i AarhusProgram - Temadag 2020

'Gravid - og i job på apotek'

'Gravid - og i job på apotek - Det gode arbejdsmiljø for gravide medarbejdere'

Hvad gør vi med gravide medarbejdere på apoteket? Er der særlige forholdsregler? Hvordan kan vi sikre det gode arbejdsmiljø for den gravide?

CRECEA modtager mange henvendelser og spørgsmål som ovenstående og i nyhedsbrev nr 3/2020 giver vi gode tips og ideer til apotekets arbejdsmiljøgruppe.

 

Kontakt os gerne på telefon 7010 8600 eller mail crecea@crecea.dk - ved eventuelle spørgsmål i forhold til gravide på apoteket.

 

 


Gravid - og i job på apotek

Opbevaring af hånddesinfektion på apoteket

Opbevaring af hånddesinfektion på apoteket

Mange apoteker har nu et større lager af hånddesinfektion, og CRECEA har fået flere henvendelser om opbevaring af sprit og lignende.

I visse tilfælde er lageret af en størrelse, der påkræver særlig opmærksomhed iflg. gældende lovgivning om ”Tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker”.

I det vedhæftede nyhedsbrev kan du få information om, hvordan reglerne er på dette område.

 

Har I spørgsmål til det fremsendte nyhedsbrev - så kontakt os gerne på tlf. 7010 8600 eller på mail crecea@crecea.dk.


Opbevaring af hånddesinfektion på apoteket

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Til apotekets arbejdsmiljøgruppe

Nyhedsbrev nr. 1/2020 er udsendt til apotekets arbejdsmiljøgruppe.

 

Idet mange apoteker vælger arbejdsmiljørepræsentant her i løbet af foråret, har vi sendt en opdatering på reglerne for valg af arbejdsmiljørepræsentant - oftest forkortet AMR. Hvis der på jeres apotek skal vælge arbejdsmiljørepræsentant, gør vi opmærksom på, at CRECEA afholder et lovpligtigt arbejdsmiljøkursus for apoteker den 25-26-27 maj 2020. 

 

Som supplerende efteruddannelse for medlemmer af apotekets arbejdsmiljøgruppe vil der traditionen tro være mulighed for at deltage på apoteker-temadage i efteråret 2020. CRECEA udsender invitation i maj 2020.

 

Der kan pt være driftsforstyrrelser på apoteker.crecea.dk da vi arbejder med en opdatering af hjemmesiden. Kontakt os endelig, hvis du lige står og mangler en oplysning eller ?

 

Har apoteket spørgsmål til det fremsendte nyhedsbrev - så kontakt os gerne på: Tlf. 7010 8600 - Eller mail crecea@crecea.dk

 

 


Valg af arbejdsmiljørepræsentant AMR

 

Mere information

Kontakt
CRECEA A/S
T 70 10 86 00
crecea@crecea.dk